Še ena zaveza s terenske seje PS SMC izpolnjena: Obisk Slovenske turistične organizacije v Halozah

Še ena obljuba poslanke Vesne Vervega, ki je bila dana v okviru terenske seje poslanske skupine SMC, je bila uresničena. V sredo, 19. 7. 2017 je potekal delovni obisk Haloz s strani predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenske turistične organizacije. Na obisku so bili državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar, v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem Renata Martinčič in direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak. Pridružila se jim je tudi državna sekretarka dr. Aleksandra Pivec.

Razvoj turizma na območju Haloz je ena od ključnih prioritet, ki sledi iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020, ter modela ukrepov za celostni razvoj Haloz, ki je nastal v sklopu delovanja Delovne skupine za razvoj Haloz in so bili obravnavani na 68. redni seji Vlade RS dne, 23.12.2015. Na osnovi sprejetih sklepov poslanske skupine SMC ob terenskem obisku Spodnjega Podravja in Haloz z dne, 13.3.2017 je prišlo do organizacije srečanja med Delovno skupino za razvoj Haloz in predstavniki MGRT / SVRK, ki se je izvedlo v Ljubljani dne, 5.4.2017. Na omenjenem sestanku je bilo sprejetih 6 zaključkov in sklepov. S tem obiskom predstavnikov MGRT in STO v turistični destinaciji Haloze se realizira sklep št. 2 omenjenega zapisnika. Obisk poteka v koordinaciji lokalnega odbora Ptuj Stranke modernega centra – SMC in poslanke Državnega zbora Vesne Vervega.