S spremembami zakona o vrtcih do bolj kakovostne predšolske vzgoje za naše otroke

Poslanci Državnega zbora so na današnji seji potrdili novelo zakona o vrtcih, ki bo pripomogla k izboljšanju in nadgradnji sistema predšolske vzgoje. Kot je na plenarnem zasedanju ob predstavitvi stališča poslanske skupine SMC dejala poslanka Irena Kotnik, ”se s sprejemom te novele kaže tudi odnos naše vlade in Državnega zbora kot zakonodajalca do pomena kakovostne in dostopne predšolske vzgoje.”

Novela prinaša štiri pomembnejše novosti:

  • Financiranje krajših programov iz državnega proračuna za otroke, ki trenutno niso vključeni v sistem organizirane predšolske vzgoje, s čimer želimo zagotoviti večjo vključenost v predšolsko vzgojo.
  • Organiziranje ter izvajanje oddelkov javnih vrtcev pri visokošolskih zavodih, ki izvajajo programe predšolske vzgoje in tudi v prostorih gospodarske družbe. Organiziranje takšnih oddelkov je izbirno in bo temeljilo na dogovoru med občino in gospodarsko družbo. Gre za posredno rešitev problematike pomanjkanja prostih mest v vrtcih ter za lažjo uskladitev poklicnega in družinskega življenja.
  • Enostavnejši vpis otrok v vrtce in uveljavljanje znižanega plačila staršev, več transparentnosti pri delovanju varuhov predšolskih otrok ter krepitev pristojnosti lokalnih skupnosti pri oblikovanju centralnih čakalnih seznamov.
  • Izboljšanje materialnega statusa pomočnic vzgojiteljic. Delovno mesto pomočnic vzgojiteljic se bo preimenovalo in primerneje ovrednotilo glede na zahtevnost nalog, ki jih opravljajo pri delu z otroki.