S spremembami zakona o izvrševanju proračunov več za občine in letni dodatek vsem upokojencem

Vlada je na današnji seji sprejela besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov, ki prinaša višje povprečnine za občine in letni dodatek oz. regres za vse upokojence.

Povečuje se višina povprečnine za občine, in sicer s 530 na 533,50 evrov. Po besedah ministrice za finance mag. Mateje Vraničar Erman dvig povprečnine sledi zavezi oziroma obljubi zaradi povišanih stroškov dela v občinah, ki so posledica dogovora s sindikati javnega sektorja.

S spremembo zakona se spreminja tudi ureditev izplačila letnega dodatka upokojencem v letu 2017, s katerim bodo letni dodatek oz. regres dobili vsi upokojenci, njegova višina pa bo odvisna od višine njihove pokojnine; znesek se bo gibal od 400 evrov pri tistih, ki dobivajo do 430 evrov pokojnine, do 90 evrov, kolikor bo pripadlo upokojencem s pokojninami, višjimi od 760 evrov.

Dr. Miro Cerar, predsednik vlade in stranke SMC:

Zame so upokojenci zelo pomembni, zato se trudim, da vlada zanje sprejema rešitve, ki jim omogočajo mirno in dostojno starost. Vse življenje so prizadevno delali, zdaj jim mora biti zagotovljena varnost.

Danes je tudi vlada zagotovila dodatnih 50.000 evrov za zagovornika načela enakosti. Glede nadaljnjih možnih povečanj njegovega finančnega načrta pa je bilo že v petek na sestanku z zagovornikom dogovorjeno, da bodo te možnosti preučili na podlagi pripravljenega in finančno ovrednotenega delovnega programa.