Minister Počivalšek v Zagorju ob Savi: S projektnim pristopom pospešiti državno podporo pri zasavskih razvojnih izzivih

V torek, 9. februarja je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek obiskal Zagorje ob Savi. Obisk se je zgodil v luči posebnega angažmaja okrog zasavskih razvojnih izzivov. Prisotna sta bila tudi poslanca Vojka Šergan in Marjan Dolinšek. Minister je najprej obiskal največje zasavsko podjetje ETI, s sedežem na Izlakah, ki je eden od pomembnejših svetovnih proizvajalcev industrijske keramike in proizvodov s področja elektrotehnične stikalne tehnike. Minister je pozval, naj ETI izkoristi vse možnosti na razvojnih razpisih ter izpostavil nadaljnje prizadevanje pri odpravljanju administrativnih ovir pri poslovanju gospodarskih družb.

Podjetje zaposluje več kot 1100 ljudi in ustvari dobrih 100 milijonov evrov prihodkov na leto. ETI v zadnjih letih odlično koristi razvojna sredstva in sodeluje v dveh regionalnih razvojno-gospodarskih centrih.  Obisk se je nadaljeval na Občini Zagorje, kjer je župan s svojo ekipo predstavil glavne aktualne projekte. Zagorje si med drugimprizadeva za prevzem slovenskega paviljona Svetovne razstave iz Milana, ki bi skupaj z novo razvojno agencijo in resnim poskusom ponovnega zagona lesne industrije v Zagorju, predstavljal enega od stebrov novega, trajnostnonaravnanega razvojnega ciklusa.

Ob koncu se je minister srečal z lokalnim odborom Zagorje ob Savi, ki ga vodi občinski svetnik Gašper Koprivšek. Tudi tukaj je bila razprava vsebinska, omizju so se pridružili trije uspešni lokalni podjetniki, ki s svojo lokalno proizvodnjo izdelke uspešno in z visoko dodano vrednostjo tržijo na evropskem in globalnem trgu.

Že jeseni je sicer na pobudo namestnika generalnega sekretarja stranke SMC Horsta Hafnerja slednja pri svoji dejavnosti na regionalnem nivoju, zasavsko regijo zaradi njenih specifičnih razvojnih izzivov, začela obravnavati prioritetno. Glavni cilj projektnega pristopa je pospešiti in povečati državno podporo pri zasavskih razvojnih izzivih. Pristop kot tak pa temelji na operativnem povezovanju občinskih oblasti, SMC poslancev iz regije ter posameznih ministrov iz kvote SMC, pristojnih za gospodarstvo, razvoj, kohezijo, infrastrukturo, finance in javno upravo.

V začetku decembra je bil na sedežu stranke prvi celovit delovni sestanek, ki so se ga udeležili: minister za finance Dušan Mramor, ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, minister za infrastrukturo Peter Gašperšič ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Vsi trije zasavski poslanci SMC (Vojka Šergan, Irena Košnik Grošelj in Marjan Dolinšek ter župana Miran Jerič, Matjaž Švagan, županja Jasna Gabrič ter podžupan Trbovelj Tadej Špitalar), so skupaj oblikovali in uskladi agendo srečanja ter po posameznih projektih želeli od prisotnih ministrov čim večjo in konkretno odporo Zasavju. Koordinacijo projekta izvaja sekretariat SMC na sedežu stranke.