S poenostavitvijo zakonodaje do hitrejšega reševanja vlog in do več štipendij

Vlada je danes na predlog ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer sprejela predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero se bo pospešilo reševanje vlog za uveljavitev pravic iz javnih sredstev, predvsem do državne štipendije. Centre za socialno delo bo s tem nekoliko razbremenila, povečal pa se bo krog upravičencev do štipendij.

Sprejetje predloga zakona se predlaga po nujnem postopku, da bi od 1. avgusta 2019 dalje zagotovili hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do državne štipendije, in s tem posledično zmanjšali zaostanke pri reševanju vlog za t. i. letne pravice iz javnih sredstev v mesecu avgustu in septembru. Z novelo se namreč predlaga črtanje pravila glede izračuna fiktivnega izračuna pravic, s čimer se bo postopek poenostavil, večja bo tudi avtomatizacija postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev – predvsem pravice do državne štipendije.  Ker se fiktivna denarna socialna pomoč ne bo vštela v državno štipendijo, se bo povečala višina državne štipendije  oziroma povečal se bo krog upravičencev, ki sedaj zaradi fiktivne denarne socialne pomoči do državne štipendije niso bili upravičeni

“Skozi razbremenitev si obetamo, da bodo pravice prej in bolje odmerjene ter da ne bo prihajalo do takih zamud, kot smo jim bili priča v prejšnjem letu,” je dejal državni sekretar Tilen Božič po današnji seji vlade.

Več: MDDSZ