Razvojni izzivi Krasa so tudi prednostni cilji Stranke modernega centra

V okviru terenske seje poslanske skupine SMC sta se s predstavniki lokalnega odbora Sežana, ki pokriva občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina, srečala podpredsednica stranke in vodja poslanske skupine dr. Simona Kustec Lipicer in generalni sekretar stranke Jože Artnak.

Predsednik lokalnega odbora, tudi podžupan občine Sežana, mag. Rado Pirjevec, je vodstvu stranke predstavil dosedanje aktivnosti lokalnega odbora, s katerimi spodbujajo razvoj občin in regije.

Zavzemajo se za ureditev ekoloških otokov po krajevnih skupnostih ter za projektno povezovanje vseh kraških občin, kakor tudi občin v zamejstvu, s ciljem boljše prepoznavnosti in promocije Krasa. Opozarjajo na potrebno sanacijo Brestoviškega vodovoda, ki je pomemben tudi za dobavo pitne vode za obalne občine in ureditev skupinskih čistilnih naprav na podeželju, vključno z vgradnjo nekaterih individualnih čistilnih naprav za odročna gospodinjstva. Med njihove prioritete sodijo tudi infrastrukturna ureditev področja tega dela Krasa, spodbujanje reševanja stanovanjskega problema mladih družin ter razvoj malega gospodarstva.

Članice in člani lokalnega odbora so podali svoja opažanja in predloge za razvoj Krasa in delno tudi Brkinov, ki so se nanašali zlasti na turizem in z njim povezano varovanje naravne in kulturne dediščine. Mag. Silvana Šonc, direktorica bolnišnice Sežana in poslanka Vlasta Počkaj pa sta izpostavili možnosti za razmah zdravstvenih storitev, ki jih načrtuje bolnišnica Sežana. Ta ustanova je z uspešnim vodenjem in uvedbo številnih novosti na področju storitev in optimizacije poslovanja v zadnjih letih doživela velik napredek in postaja primer dobre prakse, z načrti za vzpostavitev prvega centra za rehabilitacijo starejših pacientov in uvajanjem storitev za zdravljenje dolgotrajno bolnih, bi Sežana postala svojevrsten center za zdravljenje starejše populacij, kar pa bo, kot izpostavlja mag. Šonc, zahtevalo večjo podporo projektu na državni ravni.

Dr. Simona Kustec Lipicer je izpostavila, da so projekti, ki so prioriteta SMC, neposredno povezani z izboljšanjem življenja prebivalcev na Krasu. Infrastruktura, na čelu z drugim tirom in nekaterimi pomembnimi obvoznimi cestami, razvoj Kobilarne Lipica, razmah kulturnega turizma in vzpostavitev inovativnih oblik zdravstvene ponudbe, so področja, ki se jih SMC na vseh ravneh odločno loteva. Ob tem pa se že kažejo oprijemljivi rezultati.
Dr. Kustec Lipicerjeva je ob koncu srečanja izpostavila odločnost pri uresničitvi načrtov za izgradnjo drugega tira kot ključnega infrastrukturnega projekta za celotno obalno-kraško regijo in pomembnega vira novih delovnih mest in poslovnih priložnosti za občine v tem delu Slovenije.

Prizadevanje poslanca Marka Ferluge za ureditev pogojev za korenitejši preporod Kobilarne Lipica, se odraža v spremembah, ki jih je a javni zavod doživel v zadnjem letu, še odločneje pa se bo to odrazilo v novostih, ki jih predvideva novela Zakona o Lipici. Trasa severne obvoznice Kozina je umeščena v prostor, v pripravi pa je izdelava celotne projektne dokumentacije, za katero so že umeščena sredstva v proračun.

Generalni sekretar Jože Artnak je izrazil zadovoljstvo, da se je največja poslanska skupina odločila preverjati svoja dosedanja prizadevanja na terenu skozi neposredne in pristne stike z domačini. »Ključnega pomena je, da se izmenjajo vtisi poslanske skupine in prebivalcev z lokalnega okolja. Smo v pomembni fazi razvoja stranke, kjer prehajamo v zadnje obdobje mandata, zato je zelo pomembno, da preverimo dosedanja zavzemanja med ljudmi in se seznanimo z izzivi, ki nas čakajo v prihodnje. SMC ravno zato potrebuje naslednji mandat, da bo nadaljevala začrtano pot, zato me