Razvoj nevladnih in prostovoljskih organizacij bo pospešil vladni zakon

Nevladne organizacije v Sloveniji imajo po mnenju SMC veliko potenciala, ki pa še ni izkoriščen v celoti. K hitrejšemu razvoju bosta pripomogla tudi predlog vladnega zakona o nevladnih organizacijah in strategija, ki celostno urejata njihov status in sledita načelom, ki jih na tem področju že od začetka zagovarja prav SMC.

V Sloveniji je registriranih nekaj več kot 27.500 nevladnih organizacij, ki skupaj zaposlujejo približno 7600 oseb, kar predstavlja le 0,8 odstotka vseh aktivnih prebivalcev. “Tukaj smo pod evropskim povprečjem,” je na predstavitvi zakona in strategije razvoja povedal predsednik odbora SMC za javno upravo in lokalno samoupravo Nejc Brezovar, ki je tudi državni sekretar na ministrstvu za javno upravo.

Ministrstvo je v sodelovanju z nevladnimi organizacijami pripravilo tako predlog zakona o nevladnih organizacijah kot tudi strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Tako naj bi po njegovih besedah pripravili podlago, da se bodo te organizacije opolnomočile in od države prevzemale določene naloge. Pogoj pa je, da so primerno usposobljene za to, je dodal.

Skupni prihodki nevladnih organizacij po njegovih navedbah znašajo 800 milijonov evrov, od katerih le 36 odstotkov predstavljajo javna sredstva. Preostali viri so denimo donacije in članarine.

Skoraj vse nevladne organizacije delujejo s pomočjo prostovoljcev, ki jih je bilo lani skupno približno 307.300, opravili pa so skoraj 11 milijonov ur prostovoljskega dela.

Predlog zakona o nevladnih organizacijah, ki naj bi ga državni zbor sprejel predvidoma marca, celostno ureja status nevladnih organizacij. Med drugim opredeljuje enotne pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

Nevladne organizacije v javnem interesu bodo imele prednost pri javnih razpisih za nevladne organizacije, je povedal Brezovar.

Po njegovih besedah bodo za dodaten razvoj nevladnih organizacij letos v okviru ministrstva za javno upravo zagotovljena sredstva, ki bodo namenjena financiranju t. i. horizontalnih nalog nevladnih organizacij in prostovoljstva. Pri horizontalnih nalogah gre po pojasnilih predstavnikov ministrstva za povezovanje nevladnih organizacij, da bi lahko prevzele nekatere naloge države, denimo ozaveščanje mladih o škodljivosti drog.

Višina sredstev v ta namen bo določena po sprejetju zakona, po Brezovarjevih besedah pa naj bi znašala približno tri milijone evrov.