Razprava poslancev o sprejetju ukrepov tretjega protikoronskega paketa

Poslanci so na 38. izredni seji Državnega zbora razpravljali o sprejetju ukrepov tretjega protikorona zakonskega paketa PKP3). Obravnavani ukrepi, pripravljeni s strani vlade, bodo na različnih področjih ublažili posledice epidemje COVID-19.

Foto: Državni zbor

Ključna ukrepa, ki ju prinaša Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-a-19, sta subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in turistični boni, ki so bili v preteklih tednih deležni veliko medijske pozornosti.

Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu 5 do 20 ur tedensko. Delavec bo za delež skrajšanega delovnega časa prejel nadomestilo plače v višini 100 %, za delež začasnega čakanja na delo pa 80 % nadomestila plače.

Do turističnih bonov, katerih cilj je oživitev turistične panoge bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, uporabiti pa jih bo mogoče za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji. V ta nabor spadajo hoteli, turistične kmetije, počitniški domovi, planinski domovi, zasebne sobe, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas. Trenutno se predpostavlja, da bo turizem v letu 2020 zaradi epidemije utrpel od 60% do 70% upada, a s tem ukrepom bi se izgube v turizmu zmanjšale na 25% do 30% v letu 2020.

Na seji DZ je bil obravnavan tudi Predlog zakona o poroštvu Slovenije v instrumentu SURE, znotraj katerega bo članicam EU na voljo 100 milijard evrov posojil za zmanjšanje tveganj za brezposelnost zaradi epidemije COVID-19. Instrument SURE bo financiral sheme skrajšanega delovnega časa, ko delavci delajo manj časa, izgubljen dohodek pa delodajalcem vsaj delno povrne država.

Obravnavan je bil tudi Predlog interventnega zakona za pospešitev investicij po epidemiji. Predlog zakona z ustanovitvijo posebne koordinacijske skupine zagotavlja pospešeno izvedbo pomembnih investicij države s prednostnim skrajšanjem rokov in prednostno obravnavo v primeru upravnih sporov zoper upravne akte. Koordinacijska skupina sicer ne bo delovala na ravni vlade, bodo pa vseeno v njej sodelovali sodelovali predstavniki ministrstva za okolje in prostor kot glavni nosilec ter predstavniki ostalih ministrstev.

Poslanci SMC so na petkovi seji DZ izrazili podporo vsem predlaganim ukrepom in predlogom zakonov, ki vodijo v blažitev negativnih učinkov epidemije na celotno družbo.

Oznake: