Razprava o Deklaraciji 3. Slovenskega podeželskega parlamenta: SMC se zaveda pomena razvoja slovenskega podeželja

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Odbor za gospodarstvo na predlog Poslanske skupine SMC razpravljata o Deklaraciji 3. Slovenskega podeželskega parlamenta, ki je potekal v začetku oktobra v Podčetrtku. Več kot 250 predstavnikov slovenskega podeželja je razpravljalo o aktualnih izzivih slovenskega podeželja ter sprejelo Deklaracijo, ki izpostavlja priporočila ključnim nosilcem razvoja podeželja, med drugim tudi zakonodajni veji oblasti.

Poslanka Vojka Šergan je uvodoma povedala, da je “Poslanska skupina SMC razpravo o Deklaraciji predlagala, ker se zavedamo pomembnosti razvoja slovenskega podeželja, pri čemer je bistvenega pomena, da je prebivalstvo seznanjeno glede možnosti črpanja sredstev iz nove finančne perspektive za obdobje 2014-2020. Podobno kot sodelujoči v razpravah na podeželskem parlamentu vemo, da je potrebno spodbujanje poseljevanja podeželja in se oblikujejo pogoji za razvoj novih delovnih mest.” Prav tako je nujno ozaveščanje o pomembnosti samooskrbe slovenskega prebivalstva, ohranjanje kmetijskih površin slovenskega kmeta, narave in kulturne krajine. Ob vsem tem pa je bistvenega pomena sodelovanje s civilno družbo, nevladnimi organizacijami ter akcijskimi skupinami. Hkrati smo želeli, da se odbora seznanita s priporočili, ki jih udeleženci Slovenskega podeželskega parlamenta naslavljajo tudi na sam Državni zbor.

Poslanka je posebej izpostavila, da jo veseli, da je mesto v Deklaraciji našel tudi poudarek, da tudi »gozdno lesna veriga pomembno prispeva k razvoju slovenskega podeželja in je eden izmed temeljev zelenega gospodarstva«, kar vseskozi poudarjamo tudi v Poslanski skupini SMC.