Poslanec Ferluga: Srednjeročni obrambni program je pomemben korak v pravo smer

Odbor za obrambo danes razpravlja o Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije 2016–2020, ki ga je nedavno sprejela Vlada Republike Slovenije in predvideva postopno povečevanje obrambnega proračuna. Poslanci SMC vladni Srednjeročni obrambni program pozdravljajo in ocenjujejo, da gre za pomemben korak v pravo smer razvoja obrambnega sistema.

“Srednjeročni obrambni program določa ključne usmeritve delovanja in razvoja obrambnega sistema Republike Slovenije. Program predvideva uresničitev zavez predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki je napovedal dokončno zaustavitev zmanjševanja obrambnih izdatkov kot deleža BDP”, je opozoril poslanec Marko Ferluga. V prihajajočem obdobju namreč Srednjeročni obrambni program predvideva postopno tako absolutno kot relativno rast obrambnih izdatkov. Hkrati je spodbudno, da se “ob višini finančnih sredstev spreminja tudi razrez predvidenih izdatkov Ministrstva za obrambo v smeri postopnega povečevanja sredstev za investicije ter zmanjševanje izdatkov za osebje, posebej za upravni del Ministrstva za obrambo”, je povedal poslanec Ferluga.

Poslanec Marko Ferluga je izpostavil, da poslanci danes obravnavajo “ključni dokument, ki kaže na zavezo Vlade, da bo po letih zapostavljanja tega področja v preteklih mandatih več pozornosti posvetila področju obrambe in ki »predstavlja podlago za proračunsko načrtovanje, izdelavo poslovnih načrtov Ministrstva za obrambo in Slovensko vojsko, obenem pa predstavlja zvezo med obrambnimi načrtovanji na nacionalni ravni, na ravni NATO in EU”. Poslanca Ferlugo posebej veseli, da Srednjeročni obrambni program poudarja tudi promocijo vojaške službe, saj vemo, da se v zadnjem času čedalje manj posameznikov odloča za to poklicno pot.

Srednjeročni obrambni program za letošnje leto predvideva tudi spremembo dveh ključnih zakonov na tem področju, Zakona o obrambi in Zakona o službi v Slovenski vojski. Poslanec Ferluga ocenjuje, da bo takrat ključen čas za premislek o morebitnih dolgoročnih spremembah v Slovenski vojski.