PS SMC pozdravlja Resolucijo o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025

V Poslanski skupini pozdravljamo Resolucijo o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025, ki so jo na Ministrstvu za notranje zadeve naslovili »Kakovostna policija za varno Slovenijo«.

Poslanec Marko Ferluga je dejal, da poslanska skupina SMC Resolucijo vidi kot »ključni razvojno-usmerjevalni dokument, ki odgovarja na temeljna vprašanja razvoja slovenske policije ter izpostavlja njene kratkoročne in dolgoročne cilje«. Poslanec je dodal, da Ministrstvo za notranje zadeve dokument v Državni zbor pošilja v pravem času, saj se policija prav sedaj sooča z pomembnimi globalizacijskimi izzivi. Tako je po njegovem mnenju izjemnega pomena, da: »resolucija daje policiji in policistom tisto veljavo, ki si jo zares zaslužijo«.

Ministrstvo za notranje zadeve dokument v Državni zbor pošilja v pravem času, saj se policija prav sedaj sooča z pomembnimi globalizacijskimi izzivi.

Poslanec Ferluga je dodatno opozoril, da je prav varnost med najpomembnejšimi vrednotami vsakega posameznika in ob tem dodal, da varnost državljani pogosto jemljemo za samoumevno. Zato je pozdravil višanje sredstev za policijo, ki jih vlada zagotavlja v naslednjih letih, saj je to zagotovilo, da »resolucija ne bo ostala le mrtva črka na papirju«.

Ministrica za notranje zadeve Vesne Györkös Žnidar je na današnji obravnavi izpostavila, da resolucija izhaja iz poslanstva in vizije policije, t.j. da »ostanemo ena najvarnejših držav za nemoteni osebnostno in splošni družbeni razvoj«. Celotna ocenjena vrednost višine sredstev za realizacijo nalog resolucije je 512 milijonov evrov, ki naj bi jih črpali iz proračuna Republike Slovenije, določen del pa tudi iz evropskih sredstev. Gre za oceno potrebnih investicij v naslednjih desetih letih. Dejstvo pa je, da tudi javno-finančni okvir ostaja tveganje razvoja policije, je dodala ministrica.

Posameznik lahko zgolj v varni in svobodni družbi uresničuje svoje potrebe in se razvija.

Notranja ministrica je opozorila tudi, da je »ključnega pomena za dosego ciljev resolucije zagotavljanje ustreznih kadrovskih virov, zato bo vsekakor potrebno v naslednjih letih povečati število policistov in izboljšati njihovo starostno strukturo«. Zaključila je z mislijo, da lahko posameznik zgolj v varni in svobodni družbi uresničuje svoje potrebe in se razvija.