PS SMC pozdravlja namero Ministrstva za pravosodje o spremembi kazenskega postopka

Poslanska skupina SMC ob današnji skupni razpravi Odbora za pravosodje in Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pozdravlja namero Ministrstva za pravosodje o spremembi novele zakona o kazenskem postopku.

Poslanci obeh odborov so razpravljali o postopkih ogledov krajev kaznivih dejanj. Poslanska skupina SMC izpostavlja, da je ogled kraja kaznivega dejanja pomembno procesno dejanje, pri katerem se z neposrednim opazovanjem ugotavlja za postopek ključna dejstva. Zakon o kazenskem postopku in Zakon o policiji Slovenski policiji omogočata izvedbo preiskovalnih dejanj, tudi brez prisotnosti preiskovalnega sodnika.

Poslanec Marko Ferluga je izpostavil, da »tako iz veljavne zakonodaje kot tudi iz prakse izhaja, da ima že policija diskrecijsko pravico, da se sama odloči, ali bo ogled kraja kaznivega dejanja sploh opravila in da dejstvo, da večino ogledov krajev kaznivih dejanj opravi policija sama, ni sporno in ne pomeni neizpolnjevanja zakonskih dolžnosti pravosodnih organov, sploh pa ne vpliva oziroma ne omejuje policije pri njenem delu«. Poslanec Ferluga dodaja, da je “Slovenska policija vedno prva na kraju kaznivega dejanja in je Slovenska policija tista, ki zavaruje sledove kaznivega dejanja. Slovenska policija je prav tako tisti organ, ki je usposobljen s kriminalistični znanji, da kakovostno izvede preiskavo. Preiskovalni sodnik teh pomembnih znanj nima. Ker preiskovalni sodnik ni dolžan opravljati preiskovalnih dejanj, prav tako ni dolžan opravljati ogleda kraja dejanj. Zato se v poslanski skupini SMC sprašujemo o smiselnosti ohranitve preiskovalnega sodnika in sodne preiskave”.

Poslanec Igor Zorčič dodaja, da “trenutno izvajanje kazenskega postopka pomembno vpliva na samo podaljševanje postopkov. Državno tožilstvo ob več 60.000 kazenskih ovadbah letno težko sodeluje še na okoli 20.000 ogledih. Ob napovedanih spremembah novele zakona o kazenskem postopku se zavzemamo za ustrezno ureditev sodne preiskave, a ob upoštevanju smernic stroke”.

Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Darko Stare je povedal, da bo novela zakona o kazenskem postopku kmalu v medresorskem usklajevanju. Novela bo določala, da lahko tožilec sodno preiskavo predlaga le, če prej sodišče na njegov predlog izvede posamezna preiskovalna dejanja. To bo omejilo številne sodne preiskave. Povedal je tudi, da razmišljajo v smeri spremembe ali ukinitve sodne preiskave.

Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in za pravosodje sta brez glasu proti pozvala Vlado RS oziroma pristojno ministrstvo za pravosodje, da nadaljuje s prenovo kazenskega postopka.