Dr. Simona Kustec Lipicer ob obisku PS SMC na Krasu: Ljudje, ki so doma v teh krajih, vidijo v gradnji 2. tira več prednosti

Poslanke in poslanci SMC so v sklopu svojih rednih terenskih sej tokrat obiskali Kras. Obiskali so številne ustanove in se srečali s sogovorniki, s katerimi so obravnavali aktualne in za območje občin Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana in Komen pomembne teme, od železniške in cestne infrastrukture, turizma in kulture, do zdravstva in področja posebnih potreb.

V okviru terenske seje poslanske skupine SMC sta se s predstavniki lokalnega odbora Sežana, ki pokriva občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina, srečala podpredsednica stranke in vodja poslanske skupine dr. Simona Kustec Lipicer in generalni sekretar stranke Jože Artnak. Predsednik lokalnega odbora, tudi podžupan občine Sežana, mag. Rado Pirjevec, je vodstvu stranke predstavil dosedanje aktivnosti lokalnega odbora, s katerimi spodbujajo razvoj občin in regije. Zavzemajo se za ureditev ekoloških otokov po krajevnih skupnostih ter za projektno povezovanje vseh kraških občin, kakor tudi občin v zamejstvu, s ciljem boljše prepoznavnosti in promocije Krasa. Opozarjajo na potrebno sanacijo Brestoviškega vodovoda, ki je pomemben tudi za dobavo pitne vode za obalne občine in ureditev skupinskih čistilnih naprav na podeželju, vključno z vgradnjo nekaterih individualnih čistilnih naprav za odročna gospodinjstva. Med njihove prioritete sodijo tudi infrastrukturna ureditev področja tega dela Krasa, spodbujanje reševanja stanovanjskega problema mladih družin ter razvoj malega gospodarstva.

Članice in člani lokalnega odbora so podali svoja opažanja in predloge za razvoj Krasa in delno tudi Brkinov, ki so se nanašali zlasti na turizem in z njim povezano varovanje naravne in kulturne dediščine. Mag. Silvana Šonc, direktorica bolnišnice Sežana in poslanka Vlasta Počkaj pa sta izpostavili možnosti za razmah zdravstvenih storitev, ki jih načrtuje bolnišnica Sežana. Ta ustanova je z uspešnim vodenjem in uvedbo številnih novosti na področju storitev in optimizacije poslovanja v zadnjih letih doživela velik napredek in postaja primer dobre prakse, z načrti za vzpostavitev prvega centra za rehabilitacijo starejših pacientov in uvajanjem storitev za zdravljenje dolgotrajno bolnih, bi Sežana postala svojevrsten center za zdravljenje starejše populacij, kar pa bo, kot izpostavlja mag. Šonc, zahtevalo večjo podporo projektu na državni ravni.

Dr. Simona Kustec Lipicer je izpostavila, da so projekti, ki so prioriteta SMC, neposredno povezani z izboljšanjem življenja prebivalcev na Krasu. Infrastruktura, na čelu z drugim tirom in nekaterimi pomembnimi obvoznimi cestami, razvoj Kobilarne Lipica, razmah kulturnega turizma in vzpostavitev inovativnih oblik zdravstvene ponudbe, so področja, ki se jih SMC na vseh ravneh odločno loteva. Ob tem pa se že kažejo oprijemljivi rezultati.
Dr. Kustec Lipicerjeva je ob koncu srečanja izpostavila odločnost pri uresničitvi načrtov za izgradnjo drugega tira kot ključnega infrastrukturnega projekta za celotno obalno-kraško regijo in pomembnega vira novih delovnih mest in poslovnih priložnosti za občine v tem delu Slovenije. Prizadevanje poslanca Marka Ferluge za ureditev pogojev za korenitejši preporod Kobilarne Lipica, se odraža v spremembah, ki jih je a javni zavod doživel v zadnjem letu, še odločneje pa se bo to odrazilo v novostih, ki jih predvideva novela Zakona o Lipici. Trasa severne obvoznice Kozina je umeščena v prostor, v pripravi pa je izdelava celotne projektne dokumentacije, za katero so že umeščena sredstva v proračun.

Generalni sekretar Jože Artnak je izrazil zadovoljstvo, da se je največja poslanska skupina odločila preverjati svoja dosedanja prizadevanja na terenu skozi neposredne in pristne stike z domačini. »Ključnega pomena je, da se izmenjajo vtisi poslanske skupine in prebivalcev z lokalnega okolja. Smo v pomembni fazi razvoja stranke, kjer prehajamo v zadnje obdobje mandata, zato je zelo pomembno, da preverimo dosedanja zavzemanja med ljudmi in se seznanimo z izzivi, ki nas čakajo v prihodnje. SMC ravno zato potrebuje naslednji mandat, da bo nadaljevala začrtano pot.

”Obisk na Krasu smo načrtovali že dalj časa, naključje pa je, da sovpada z začetkom prve teme prihodnje politične jeseni, to je drugi tir. Zato sem vesela, da smo imeli poslanci SMC priložnost spregovoriti z ljudmi, ki so doma v krajih, ki so že in bodo v prihodnje še bolj povezani z železniškim prometom. Za razliko od pobudnikov referenduma, vidijo oni v gradnji drugega tira po načrtu, ki ga predlaga vlada, več prednosti in si od skorajšnjega začetka gradnje obetajo koristi, začenši z novimi delovnimi mesti,” je na srečanju z novinarji ob koncu obiska sklenila vodja največje poslanske skupine, dr. Simona Kustec Lipicer. Poslanci SMC so ponedeljek, ki je v njihovih urnikih praviloma namenjen delu v poslanskih pisarnah po vsej državi, tokrat posvetili izzivom Krasa. Ta je, kot je poudarila Kustec Lipicerjeva, ”regija povezovanja, kar se zdaj kaže zlasti na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, vse bomo pa storili, da bodo podobne namere lahko zaživele tudi na drugih, za razvoj ključnih področjih od gospodarstva, šolstva in infrastrukture.”

Prva skupina poslancev SMC je svoj obisk na Krasu pričela z obiskom Kobilarne Lipica, enega najpomembnejših kulturnozgodovinskih in naravnih spomenikov v Sloveniji. Čeprav se Kobilarna Lipica v zadnjih časih lahko pohvali z boljšimi finančnimi in gospodarskimi rezultati, ključni problemi ostajajo. ”Ravno zato vlada pripravlja novelo Zakona o Lipici, ki bi zagotovila osnovne pogoje za nadaljnji razvoj kobilarne in vseh dejavnosti na območju posestva Kobilarne Lipica. Obetajo se spremembe v pravno formalni organiziranosti območja kobilarne, bistveno večji poudarek pa bo na konju lipicancu, ki predstavlja bistvo Kobilarne Lipica in je bil do sedaj premalo izpostavljen,” je napoved novele zakona predstavil poslanec SMC Marko Ferluga. Izpostavil je, da je uravnotežen razvoj in izvajanje vseh dejavnosti Kobilarne Lipica tisto, h čemer so se v sklopu današnjega obiska ponovno zavezali poslanci SMC. Po končanem obisku Kobilarne Lipca so se poslanci prve seznanili še z izzivi cestne infrastrukture v občinah Hrpelje-Kozina ter Divača ter si v zaključku svojega obiska na železniški postaji v Divači ogledali začetno točko trase drugega tira.

Drugi skupini poslancev SMC so bili predstavljeni izzivi ter načrti Parka Škocjanske jame ter Gradu Štanjel, in sicer v okviru obravnave projekta Geopark. Poseben poudarek je bil ob dosedanjem dobrem sodelovanju ministrstva za kulturo, Zavoda za varstvo kulturne dediščine z lokalnimi oblastmi, investitorji in prebivalstvom, postavljen na razvojnih možnostih gradu Štanjel. Poslancem je bila predstavljena namera za vzpostavitev Informacijskega centra Nature 2000, s ciljem predstaviti biotsko pestrost Krasa v povezavi s kulturno dediščino. Ključna prednost Informacijskega centra bi bila možnost obiskovalcev, da naravne habitate, ki so vidni in dostopni v okolici gradu Štanjel, spoznajo ter v povezavi s tem v gradu vzpostavijo vstopno točko Geoparka ter muzej Slovenskega jezika in knjige, ki bi imel večkratni simbolni pomen ter cilj promocije slovenskega jezika ter bralne kulture. ”Tovrstni projekti sovpadajo s prizadevanji poslanske skupine SMC, da bi bila kultura bolj zastopana v slovenskem turizmu,” je izpostavil poslanec SMC in predsednik parlamentarnega odbora za kulturo dr. Dragan Matić. Ob tem je dr. Matić spomnil, da so poslanci na pobudo SMC sprejeli priporočila Vladi RS, da v nastajajočo strategijo o razvoju turizma vključi posebno poglavje o kulturnem turizmu.

Tretja skupine poslanske skupine SMC se je v prvem delu svojega obiska seznanila z delom in izzivi SVZ Dutovlje, ki si prizadeva za ureditev boljših bivalnih pogojev za stanovalce zavoda v naslednjih letih. Poslanci SMC so predstavnike SVZ Dutovlje seznanili s Predlogom zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila skupina poslancev, s prvopodpisano poslanko SMC dr. Jasno Murgel. Kot je izpostavila dr. Murglova ”bo zakon področje celostne obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami prvič urejal sistemsko in celovito, s ciljem zagotoviti varstvo otroka ter multidisciplinarno obravnavo otroka ter celotne družine.” Obisk terenske seje so poslanci tretje skupine zaključili z obiskom Bolnišnice Sežana, kjer jim je bilo predstavljeno dobro poslovanje bolnišnice ter prihodnji načrti. Seznanili pa so se tudi z implementacijo programa e-naročanje, ki so ga v Zdravstvenem domu Sežana uvedli med prvimi v državi. Strinjali so se, da ”omenjeni program pacientom prinaša možnost izbire termina, pregled nad vsemi ponudniki zdravstvenih storitev ter učinkovito obveščanje ob morebitnih spremembah, zdravnikom pa enostavnejšo medsebojno komunikacijo,” pa je na svojem domačem terenu poudarila poslanka SMC Vlasta Počkaj.