Proti posledicam pandemije koronavirusa z najobsežnejšimi interventnimi ukrepi v zgodovini Slovenije

Vlada je danes predstavila obsežen, dve milijardi vreden paket protikriznih ukrepov, namenjenih prebivalstvu in gospodarstvu.

Kot je poudaril predsednik SMC in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, so ukrepi namenjeni ohranjanju delovnih mest, socialnega položaja ljudi in kondicije vitalnih delov družbe.

»Nikogar ne bomo pustili zadaj. S temi ukrepi, ki so najobsežnejši interventni ukrepi v vsej zgodovini samostojne Slovenije, želimo preprečiti zlom države in našega gospodarstva. Posledice pandemije koronavirusa bodo večje, kot smo si jih lahko predstavljali, zato moramo ukrepati hitro in pametno. Ne smemo ponoviti napake, ki jo je država naredila ob zadnji finančni krizi. Takrat so ugasnila tudi podjetja, ki bi z nekaj državne pomoči preživela. Z ukrepi, ki jih predstavljamo danes, odgovarjamo na potrebe in stiske vseh skupin ljudi, od delovno aktivnih, do samozaposlenih in upokojencev.«

 

UKREPI ZA OHRANJANJE DELOVNIH MEST

Čakanje na delo: Vse prispevke zaposlenih na čakanju plačuje država.

Subvencionirane zaposlitve: Tiste, ki so subvencionirane že zdaj, država po novem sofinancira v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo.

Nadomestilo za bolniške odsotnosti: Od prvega dne ga krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ne delodajalec.

Sistem nagrajevanja zaposlenih: Izplačuje se dodatek za nevarno delo in dodatne obremenitve v dejavnostih, kot sta zdravstvo in civilna zaščita, in sicer v razponu od 10 do 200 odstotkov osnovne plače. Podoben pristop se svetuje delodajalcem z zaposlenimi v bolj izpostavljenih gospodarskih sektorjih, denimo trgovcem.

 

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA LJUDI

Nedelo zaradi višje sile: Status vseh, ki ne delajo zaradi višje sile, ker denimo varujejo otroke ali nimajo prevoza na delo, se izenači s statusom čakajočih na delo.

Izguba službe: Vsem, ki v času epidemije izgubijo službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.

Nedelujoče javne storitve: Gospodinjstva jih ne plačujejo.

Upokojenci: Tisti s pokojninami do 700 evrov so upravičeni do solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan 15. aprila. Prejemniki pokojnin v višini do 500 evrov bodo prejeli 300 evrov, tisti s pokojnino med 500 in 600 evrov bodo prejeli 230 evrov, tisti s pokojnino med 600 in 700 evrov pa 130 evrov.

 

UKREPI ZA IZREDNO POMOČ SAMOZAPOSLENIM

Izredna pomoč je na voljo samozaposlenim, ki s posebno izjavo prek elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize.

Mesečni temeljni dohodek: Za samozaposlene znaša 70 odstotkov neto minimalne plače.

Odpis prispevkov: Prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno za samozaposlene plačuje država, pravice pa se ohranjajo.

Plačilo akontacije dohodnine: Odloži se do odmere za leto 2020.

 

UKREP ZA OHRANITEV DELOVANJA PODJETIJ

Prispevki zaposlenih v gospodarstvu, ki ostajajo na delu: Vse plačuje država, pravice pa se ohranjajo.

 

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE LIKVIDNOSTI PODJETIJ IN POMOČ ZNANSTVENO RAZISKOVALNIM PROJEKTOM ZA BOJ Z EPIDEMIJO

Garancijska shema: Vzpostavi se t. i. finančni top in omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij.

Akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in davka na dohodek iz dejavnosti samostojnih podjetnikov: Plačilo akontacije se zamrzne.

Pogodbene kazni: Uveljavljanje kazni za zamude pri izvajanju dobav in storitev javnemu sektorju se zamrzne.

Plačilni roki: Za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na osem dni.

Neizkoriščena sredstva iz Evropskega socialnega sklada: Usmeri se jih v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem cepiva, zdravila, zaščitne opreme za koronavirus.

 

ZNIŽANJE SEJNIN IN PLAČ TER STORITVE DISTRIBUCIJE

Sejnine: Vse sejnine in druga denarna nadomestila nadzornikov v družbah v (ne)posredni večinski lasti države se zniža za 30 odstotkov.

Plače: Vse funkcionarske plače na državni ravni se zniža za 30 odstotkov. Sodstvo je iz tega izvzeto, a je pozvano, da se takšnemu deležu odpove samo.

Distribucija: Oprosti se plačilo distribucije TV signala s strani RTV Slovenija za regionalne in druge televizije.

 

POMOČ KMETIJSTVU

Finančna pomoč obolelim: Kmetom, zbolelim za covidom-19, se za čas trajanja bolezni dodeli nadomestilo za nezmožnost za delo v višini 80 odstotkov minimalne plače.

Socialni prispevki: Kmetom se lahko zmanjša ali odpiše pokojninske prispevke oziroma odloži vse socialne prispevke.

Dajatev na katastrski dohodek za letos: Vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih panjev se zniža za 50 odstotkov.

Nadomestilo za izpad prihodka: Podrobnosti še niso znane.

Nadomestilo plačila priveza za ribiška plovila: Imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov so upravičeni do 40 odstotkov nadomestila.

Plačilo vodnega povračila: Gojiteljem vodnih organizmov se za letos zniža v višini 40 odstotkov.

 

UKREPI S PODROČJA JAVNIH NAROČIL

Mejne vrednosti t. i. evidenčnih naročil: Za blago in storitve se zvišajo na 40.000 evrov, za gradnje pa na 80.000 evrov.

Občine: Naloži se jim samostojno izvajanje javnih naročil.