Projektno podjetje 2TDK za drugi tir vpisano v sodni register; pregled pomembnih korakov v gradnji drugega tira

Vlada dr. Mira Cerarja je sklep o ustanovitvi posebnega projektnega podjetja za drugi železniški tir Koper-Divača, ki ga je poimenovala 2TDK, sprejela konec marca, sedaj je slednje tudi vpisano v sodni register. Podjetje bo izvedlo vse potrebne aktivnosti tako v fazi priprave kot pozneje gradnje drugega tira. Vlada je med drugim oblikovala projektni svet in pridobila gradbeno dovoljenje za drugi tir Divača-Koper. Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je skozi različna obdobja trajal skupno 11 let, zato je bil to gotovo pomemben mejnik te vlade pri gradnji drugega tira.

Podjetje 2TDK je v 100-odstotni lasti države, nato pa se bo dokapitaliziralo in mu bo podeljena koncesija za gradnjo drugega tira. Takrat bo podjetje tudi nastopilo pravo funkcijo investitorja – do konca bo realiziralo razpis za gradnjo in po gradnji upravljalo z infrastrukturo v koncesijskem obdobju, ki bo predvidoma trajalo vsaj 30 let.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič pričakuje, da se bodo prva pripravljalna gradbena dela na trasi začela že letos. Razpis za izvajalca drugega tira bi lahko objavili proti koncu leta 2017. Za oddajo Studio ob 17-ih je poudaril, da je glavni cilj te vlade in ministrstva “zgraditi drugi tir in nikakor ne privatizirati Luke Koper: “Teh načrtov za privatizacijo ni nikjer.”

Pojasnil je, da v okviru podjetja 2TDK iščejo rešitve, da se finančna konstrukcija pripravi na način, da ne bo bremenila javnega dolga: “In še pomembneje, da njeno odplačevanje tega najetega dolga ne bo bremenilo davkoplačevalcev, in da bo to breme kar najmanjše. Tu je ključno, da pristopita obe podjetji, ki imata od tega največjo korist in to sta ravno Luka Koper in Slovenske železnice.”

Dejal je, da ves čas “brez sodelovanja Luke Koper iščemo način , da vzpostavimo to finančno konstrukcijo in da začnemo projekt graditi”: To je mnogo težja naloga, kot če bi Luka Koper pri tem sodelovala od samega začetka in sem prepričan, da če bi to sodelovanje bilo, bi se danes že pogovarjali o razpisu za gradnjo, tako pa še vedno govorimo o vzpostavitvi finančne konstrukcije.” Izpostabil je, da je naš cilj, da se začne drugi tir graditi še v tem mandatu: “In to bo možno samo na način, če bomo za mizo imeli ključnega partnerja in to je Luka Koper.”

ČASOVNICA drugi tir + izvlečni tir (od decembra 2015 do danes)

28. junij 2016 – Družba 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., ki jo je vlada marca letos ustanovila za izgradnjo drugega železniškega tira Divača–Koper, je vpisana v sodni register.

20. junij 2016 – Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo za javno naročilo »Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira železniške proge Divača-Koper«. Odločitev za oddajo javnega naročila je tako postala pravnomočna. Direkcija RS za infrastrukturo bo z izbranim izvajalcem Geodata Engineering S.p.A, C.so Duce degli Abruzzi, 48/E-10129 Torino, Italy sklenila pogodbo v vrednosti 176.900,00 evrov.

8. junij 2016 – Podpisana pogodba za gradbena dela na Sanaciji ozkega grla na železniški progi Divača – Koper.

2. junij 2016 – Vlada RS je na redni seji imenovala mag. Žarka Sajiča, za direktorja družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., do imenovanja poslovodstva v skladu z aktom o ustanovitvi, vendar največ za obdobje dveh let. Direktor družbe izvede vse potrebne aktivnosti za vpis družbe v sodni register.

27. maj 2016 – Gradbeno dovoljenje za drugi tir prav postane pravnomočno

25. maj 2016 – Izbran izvajalec del za sanacijo izvlečnega tira. Odločitev o izbiri izvajalca za naročilo »Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper in PENP Hrastovlje«, ki jo je Direkcija RS za infrastrukturo izdala 6.5.2016, je postala z dne 20.5.2016 pravnomočna. Izbran ponudnik je JV Kolektor Koling d.o.o. in CGP d.d. in CPG d.d., vrednost ponudbe znaša 5.915.273,26 EUR. Pogodba z izvajalcem bo podpisana v začetku junija 2016.

31. marec 2016 – Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., katere naloga bo izvedba vseh potrebnih aktivnosti za realizacijo projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper in vodenje investicije.

• 31. marec 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega tira Divača–Koper. Dovoljenje velja tri leta, z možnostjo dvakratnega podaljšanja za eno leto, torej skupaj pet let.

18. marec 2016 – Prispelo 5 ponudb za Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira železniške proge Divača-Koper (preveritev ocenjene vrednosti investicije drugega tira)

• 22. januar 2016 – Objavljen mednarodni razpis za Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira železniške proge Divača – Koper. V okviru te analize bodo preučene možnosti optimizacije in racionalizacije projektnih rešitev, preučene bodo tudi možnosti, da bi bil projekt namenjen samo tovornemu prometu, podrobneje pa bodo raziskana tudi tveganja v času gradnje. Vsi ti elementi bistveno vplivajo na vrednost projekta in načine izvedbe.

7. januar 2016 -Vlada RS sprejela več sklepov, vezanih na nadaljnje aktivnosti glede izvedbe in financiranja projekta drugega tira Divača–Koper

• Januar 2016 – Ministrstvo za infrastrukturo pridobilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1,2 km drugega tira železniške proge Divača–Koper (t.i. izvlečnega tira) v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna.

• December 2015 – Ministrstvo za infrastrukturo na Ministrstvo za okolje in prostor vložilo vlogo za gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira