Programski odbori SMC

V stranki SMC se zavedamo, da je povezava z našimi članicami in člani kot tudi s simpatizerji izredno pomembna, zato smo na podlagi našega programa oblikovali programske odbore SMC za delo po posameznih vsebinskih področjih:

 1. BANKE IN ZAVAROVALNICE, JAVNE FINANCE IN MONETARNA POLITIKA
 2. ENERGETIKA IN INFRASTRUKTURA
 3. GOSPODARSTVO
 4. INFORMACIJSKA DRUŽBA
 5. JAVNA UPRAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA
 6. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANA
 7. KULTURA
 8. OKOLJE IN PROSTOR
 9. POLITIČNI SISTEM IN ČLOVEKOVE PRAVICE
 10. PRAVOSODJE IN PRAVNA DRŽAVA
 11. RAZISKOVANJE IN INOVACIJE
 12. SOCIALNA POLITIKA, DRUŽINA IN TRG DELA
 13. VARNOST
 14. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT IN MLADI
 15. ZDRAVSTVO
 16. ZUNANJA POLITIKA, EU, SLOVENCI PO SVETU

Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju v naših programskih odborih. Natančen razpored in kraj sestankov bomo prijavljenim sporočili na njihov e-poštni naslov.

Za sodelovanje na programskem odboru SMC pošljite svojo prijavo na e-poštni naslov lokalno@strankasmc.si.

Vabljeni k ogledu programa SMC.

Veselimo se skupnega sodelovanja z vami.

Vodja Programskega sveta SMC: /