Programska konferenca SMC: Za hiter in učinkovit boj proti korupciji in kriminalu

Stranka modernega centra je v nedeljo, 10. julija, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na Programski konferenci potrdila prioritete SMC do konca tega leta. Programski odbori so pregledali pet prednostnih področij s konkretnimi ukrepi: skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu, davčne spremembe za večjo konkurenčnost gospodarstva, odprava birokratskih ovir za ljudi in gospodarstvo, hiter in učinkovit boj proti korupciji in kriminalu ter zapis pravice do varne pitne vode v ustavo.

Omizje “Hiter in učinkovit boj proti korupciji in kriminalu” sta vodila minister mag. Goran Klemenčič in poslanka dr. Jasna Murgel, ki je tudi vodja programskega odbora SMC Pravosodje in pravna država. Minister mag. Klemenčič je uvodoma poudaril, da so vsi državni organi odgovorni za obstoj in nadaljnji razvoj pravne države, ne le ministrstvo za pravosodje. Na kratko je predstavil spremembe procesne zakonodaje in zakonodaje s področja organiziranosti sodišč: Zakon o pravdnem postopku, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o sodnem svetu, Zakon o sodnem redu, … S predlaganimi spremembami se bodo pospešili sodni postopki, izboljšala učinkovitost sodne mreže in povečala odgovornost in transparentnost sodnih odločb (sodni supervizor, disciplinski postopki zoper sodnike).

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Na področju boja zoper korupcijo in organiziran kriminal se je zakonodaja že izpopolnila, pristojnost za odločanje o koruptivnih kaznivih dejanj se je prenesla iz okrajnih na okrožna sodišča, na specializiranem državnem tožilstvu se je oblikoval oddelek za odvzem protipravno pridobljenega premoženja, v parlamentarnem postopku je Zakon o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena, razpravlja se o spremembi kazenskega postopka na področju sodne preiskave, kar bi izboljšalo tek celotnega postopka.

Udeleženci omizja “Hiter in učinkovit proti korupciji in kriminalu” so ob koncu panela soglašali, da se na tem področju do konca 2016 sprejmejo tudi ukrepi za bolj koncentrirano in kvalitetno sojenje, ukrepi za izboljšanje plačilne discipline in priprava podlage za reformo mreže sodišč (in tožilstev) s ciljem krepitve kvalitete sojenja, enakomernejše obremenjenosti sodišč, omogočanjem specializacije in večje učinkovitosti dela. Posebno pozornost je potrebno nameniti izobraževanju in usposabljanju tožilcev in sodnikov.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Potrebna je tudi priprava podlag za optimizacijo dela specializiranih oddelkov kazenskih sodišč za sojenje primerov najtežjih oblik gospodarskega in organiziranega kriminala z možnostjo ustanovitve centraliziranega specializiranega sodišča ter utrjevanje vloge posebnega Urada za probacijo, ki bo centralizirano in profesionalizirano prevzel izvrševanje alternativnih kazenskih sankcij. Potrebno je ustrezno usposobiti tudi uslužbence, ki bodo delali v Uradu za probacijo. Udeleženci so se strinjali tudi s sprejemom Zakona o državnem odvetništvu, s katerim se bo zagotovilo učinkovito zastopanje Slovenije pred domačimi in tujimi sodišči ter arbitražami.

Udeleženci so bili za vzpostavitev sodnega Supervizorja, prek katerega bodo postopoma na spletu dostopne vse sodbe, s čimer bo zagotovljena preglednost in višja kakovost dela. Sprejetje pravne podlage za izvajanje sistemskih preiskav projektov državnega pomena (npr. TEŠ in t.i. bančne luknje), financiranih iz proračunskih sredstev z zavezo, da so ugotovitve posebnih preiskovalnih komisij javne.