Programska konferenca SMC: Pravica do varne pitne vode v ustavi

Stranka modernega centra je v nedeljo, 10. julija, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na Programski konferenci potrdila prioritete SMC do konca tega leta. Programski odbori so pregledali pet prednostnih področij s konkretnimi ukrepi: skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu, davčne spremembe za večjo konkurenčnost gospodarstva, odprava birokratskih ovir za ljudi in gospodarstvo, hiter in učinkovit boj proti korupciji in kriminalu ter zapis pravice do varne pitne vode v ustavo.

Omizje o zapisu pravice do varne pitne vode v Ustavo RS je vodil poslanec dr. Mitja Horvat. Udeleženci so razpravljali o razlogih, zakaj je ta korak pomemben. To je preprečitev privatizacije oskrbe s pitno vodo, ker lahko slednje lahko vodi v upad kakovosti oskrbe prebivalcev RS s pitno vodo. Razlog je tudi obnavljanje virov podzemne vode oz. napajanja vodonosnikov, preprečitev možnih negativnih posledic v primeru oskrbe s pitno vodo preko zasebnega izvajalca, preprečitev podražitve oskrbe s pitno vodo zaradi zasledovanja čim večjega dobička možnih zasebnih izvajalcev oskrbe s pitno vodo.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Naš cilj torej je zagotoviti varno pitno vodo vsem prebivalcem Republike Slovenije, zavarovati naravne vodne vire pred prekomernim izkoriščanjem, zagotoviti, da vodni viri prednostno in trajnostno služijo oskrbi ljudi, opredeliti naravne vire pitne vode kot naravno vodno javno dobro, omogočiti dostop do vode, opredeliti splošno in posebno rabo vode, opredeliti način upravljanja voda, opredeliti racionalnost izgradnje, obratovanja in vzdrževanja sistema vodovodov in vodnih virov.

To lahko zagotovimo z zapisom pravice do varne pitne vode v ustavo in zapisom, da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države. Potrebna je tudi ustavna določitev, da država upravlja z naravnimi vodnimi viri ter ustavna zagotovitev učinkovitega mehanizma za varovanje javnega interesa pri varovanju naravnih vodnih virov in oskrbi prebivalstva.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

25. maja letos je ustavna komisija brez glasu proti državnemu zboru predlagala začetek postopka o spremembah ustave, s katerimi bi vanjo zapisali in opredelili pravico do pitne vode. Začetku postopka za spremembo ustave na ustavni komisiji ni nasprotovala nobena poslanska skupina. V SMC smo še posebej poudarili, da tako zaradi podnebnih sprememb kot naraščanja števila prebivalstva pritisk na pitno vodo, ki postaja vse redkejša dobrina, narašča. S tem se posledično večajo apetiti korporacij, da bi kovale zaslužke na račun pitne vode in prebivalstva. Z zapisom pravice do vode v ustavo pa se bomo zavezali, da bo pravica do pitne vode pod enakimi pogoji dostopna vsakomur.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

29. junija je ustavna komisija s potrebno dvotretjinsko večino potrdila več dopolnil k predlogu ustavnega zakona, ki ureja vpis pravice do pitne vode v ustavo. Na predlog strokovne skupine so med drugim posvojili in potrdili dopolnilo, da vodni viri prednostno in trajnostno služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za oskrbo gospodinjstev.

12. julija je tako na redni seji DZ za vpis pravice do dostopa do pitne vode v ustavo od prisotnih 85 poslancev glasovalo 65, proti ni bil nihče. Dosežena je bila dvotretjinska večina. Ustavna komisija bo sedaj na podlagi sprejetega stališča pripravila predlog ustavnega zakona in ga predložila v obravnavo državnemu zboru.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

 

Strip: Zapis pravice do varne pitne vode v Ustavo (v pdf obliki, velikost 806 KB):

strip_voda-v-ustavo_smc