Priprave na sklic majske redne seje Državnega zbora

V Državnem zboru poleg sej delovnih teles in kolegija potekajo tudi priprave na sklic majske redne seje, na kateri se bodo obravnavali zakoni, ki bi sicer morali biti predmet razprave na odpovedanima marčevski in aprilski redni seji.

V zvezi s tem je bila v medijih izpostavljena tudi preložitev obravnave Predloga sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje. O predlogu Vlade je odločalo matično delovno telo, a predlog na glasovanju ni prejel zadostne podpore. Skladno s Poslovnikom državnega zbora se je postopek s tem zaključil.

V medijih so se začeli pojavljati pozivi dela politike, da bi Državni zbor o predlogu vlade moral odločati na plenarnem zasedanju. Predsednik državnega zbora je zato v dodatno razjasnitev pridobil mnenje parlamentarne Zakonodajno-pravne službe, iz katerega nedvoumno izhaja, da Državni zbor na naslednji seji, na kateri bo potekala razprava o tem predlogu, ne more glasovati. Če bo Vlada želela na podlagi 37.a člena Zakona o obrambi aktivirati vojsko bo morala predlog ponovno vložiti v postopek, ob tem pa pridobiti potrebno dvotretjinsko večino tako na matičnem delovnem telesu kot tudi na plenarni seji Državnega zbora. SMC aktivacijo vojske na meji kot pomoč policiji podpira, vendar pa le na način, da je takšna odločitev sprejeta v skladu s pravili.

 

Foto: Matija Sušnik / DZ