Dr. Kustec Lipicer za Siol: “Pričakujem delovno zelo intenzivno in zahtevno politično jesen”

Dr. Simona Kustec Lipicer, vodja poslanske skupine SMC je za Siol razkrila svoja pričakovanja za prihajajočo jesen in napovedala prioritete poslanske skupine do konca leta:

“Pričakujem delovno zelo intenzivno in zahtevno politično jesen. Letošnjo bodo že takoj na začetku zaznamovale odločitve DZ o dveh ministrih. Na julijski programski konferenci SMC smo začrtali prednostna področja dela SMC do konca leta, ki so povezana z nadaljevanjem zdravstvene reforme in potrjevanjem konkretnih ukrepov za skrajševanje čakalnih vrst, davčnimi spremembami za večjo konkurenčnost gospodarstva, odpravo birokratskih ovir za ljudi in gospodarstvo, sprejemom ukrepov za hitrejši in učinkovitejši boj proti korupciji in kriminalu ter zapisom pravice do varne pitne vode v ustavo.

Poleg tega bomo na področju financ obravnavali še predlog proračuna in predlog sprememb strategije upravljanja naložb države, pa množičnega vrednotenja nepremičnin, nadaljevalo se bo delo na projektu drugega tira, odpreti bo treba obravnavo sprememb stanovanjske zakonodaje in pridobivanja gradbenih dovoljenj.

V luči aktualnih domačih in tudi mednarodnih dogodkov bomo obravnavali vsebine s področij demografskih politik in v tej povezavi tudi odnosa države do upokojencev, mladih, ranljivih družbenih skupin in manjšin, tudi športnikov.

Za obravnavo smo že napovedali razprave in delo na vsebinah sistema sindikalnega organiziranja, integracijskih in izobraževalnih politik, dolgotrajne oskrbe in osebne asistence, nasilja v družini, zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, če naštejem le nekaj od njih.

Nadaljevali bomo tudi obravnavo odprtih vsebin na področju t. i. volilne zakonodaje, pa tudi ustavne komisije, od že omenjenega vpisa vode v ustavo do financiranja javnega šolstva in morebitne spremembe načina imenovanja vlade. Posebno skrb bo treba posvečati tudi varnostnim politikam ter aktivnemu delu v okviru odborov za EU in zunanjo politiko.”

V celoti: http://siol.net/novice/slovenija/kako-vroca-bo-slovenska-politicna-jesen-423980