Poslanka Dekleva: pri skorajšnji spremembi zakonodaje pričakujemo odpravo sistemskih anomalij v Slovenski vojski

Odbor za obrambo in Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti danes razpravljata o domnevnih kršitvah človekovih pravic pripadnikom Slovenske vojske. Poslanci Stranke modernega centra poudarjajo, da je ključno, da Ministrstvo za obrambo ter druga pristojna ministrstva, pomisleke Sindikata vojakov Slovenije glede sistemskih anomalij v Slovenski vojski upošteva pri skorajšnji spremembi zakonodaje na tem področju.

Podpredsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Erika Dekleva, ki je hkrati tudi članica Odbora za obrambo je ob začetku razprave poudarila, ima Slovenska vojska specifično delovnopravno ureditev, ki izhaja iz njene strukture in organiziranosti, ter je ni možno enoznačno primerjati ali celo enačiti z ostalimi javnimi uslužbenci. Dodala je, da je že »Ustavno sodišče večkrat pojasnjevalo delovnopravna vprašanja v povezavi z Slovensko vojsko, ki so urejena v Zakonu o obrambi ter ugotovilo, da zgolj drugačna ureditev delovnopravnih vprašanj na področju obrambe samo po sebi ne pomeni kršitve človekovih pravic«.

Poslanska skupina SMC deli skrbi Sindikata vojakov Sloveniji glede nekaterih odprtih vprašanj, a ker so sodni postopki v teku, jih danes poslanci SMC niso želeli komentirati, saj ne bi želeli prejudicirati odločitve neodvisne sodne veje oblasti.

Poslanka Dekleva obenem pričakuje, da bo Ministrstvo za obrambi pri skorajšnji pripravi sprememb zakonodaje na področju obrambe upoštevalo pomisleke Sindikata vojakov Slovenije pri odpravi morebitnih sistemskih anomalij.