Premier dr. Miro Cerar: »Gospodarstvu želimo pomagati predvsem z ustvarjanjem čim boljšega poslovnega okolja.«

Premier dr. Miro Cerar se je na Brdu pri Kranju sestal z vodilnimi slovenskimi gospodarstveniki, da bi s konstruktivnim in iskrenim dialogom skupaj poiskali jasne rešitve za dodatno okrepitev gospodarstva, dvig mednarodne konkurenčnosti Slovenije in utrditev zaupanja med vlado in gospodarstveniki.

Premier je po posvetu izpostavil, da je takšno sodelovanje ključ za nadaljnjo pot Slovenije v prihodnost. »Če bomo sodelovali, potem smo močni in uspešni. Slovenci to znamo, kar smo večkrat dokazali.« Minister Počivalšek je poudaril, da verjame, da se bo gospodarska rast letos zaključila v rekordnem odstotku, vendar pa je treba narediti korake naprej, da bomo lahko poslovnemu okolju omogočili, da bo še bolj konkurenčno, in sicer z odpravo administrativnih ovir, fleksibilno delovnopravno zakonodajo in davčno reformo. Boštjan Gorjup, predsednik GZS, je poudaril, da je bil današnji dogodek pozitivno naravnan. »Nismo se ustavili pri iskanju rešitev, ampak smo se tudi odločali. Dogovorili smo se za spekter ukrepov, katerih uresničitev bomo spremljali«, je povedal po posvetu.

Cilj srečanja je bil, da vlada in gospodarstveniki s konstruktivnim in iskrenim dialogom poiščejo jasne rešitve za dodatno okrepitev gospodarstva, dvig mednarodne konkurenčnosti Slovenije in utrditev zaupanja med vlado in gospodarstveniki. Predsednik vlade dr. Miro Cerar je v nagovoru gospodarstvenikom povedal: »Gospodarstvu želimo pomagati predvsem z ustvarjanjem čim boljšega poslovnega podpornega okolja. Vsi skupaj pa si moramo prizadevati, da gre Slovenija naprej v prihodnost skozi trajnostni razvoj, skozi zavest, da moramo mladim generacijam ustvariti dobre pogoje, da lahko oni nadgradijo naše delo za še boljši jutri. Hkrati moramo zagotoviti vsem in vsakomur kvalitetno življenje. Kvaliteta življenja, ki jo vidim in si jo želim v prihodnosti za Slovenijo, je aktivno življenje vseh posameznikov, zdravo življenje, varno in svobodno življenje, življenje, ki vsem generacijam omogoča kreativnost in ustvarjalnost«, je še izpostavil predsednik vlade. »Slovenija mora biti razvojno orientirana, mora biti moderna, mora postati digitalizirana, mora iti v razvoj, ampak s človeškim srcem in obrazom«, je ponazoril.

Resorni ministri so skupaj z gospodarstveniki iskali načine, kako ustvariti še boljše pogoje za poslovanje podjetij in njihov razvoj. Na desetih različnih omizjih so se iskreno in konstruktivno pogovarjali o izzivih na področju zaposlovanja, zagotavljanju novih investicij, odpravi nekonkurenčnih elementov davčnega okolja, prometni infrastrukturi kot temelju za konkurenčnost gospodarstva, krepitvi zaupanja gospodarstva v pravosodni sistem, kakovostnih in učinkovitih storitvah javne uprave, povezovanju izobraževanja in gospodarstva, izkoriščanju razvojnih potencialov Slovenije ter spremembah v zdravstveni in gradbeni zakonodaji. Namen pogovorov je bil opredeliti kratkoročne in dolgoročne cilje na posameznem področju ter poiskati skupne rešitve, ki bodo izboljšale življenje ljudi.

Tako so na primer udeleženci posveta kot možne ukrepe za povečanje investicij v Sloveniji prepoznali v večji promociji Slovenije kot države, privlačne investitorjem, s poudarkom na krožnem gospodarstvu, uveljavitvi koncepta VEM (Vse na enem mestu), sprejetju zakona o investicijah, ki bo omogočal olajšave in izenačitev tujih in domačih investitorjev, ustvarjanju stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja, tudi z reformo delovnopravne zakonodaje.
Za učinkovit davčni sistem, ki zagotavlja konkurenčno poslovno okolje, so udeleženci navedli potrebne spremembe na področju obdavčitev aktivnih dohodkov in plač, spodbujanju lastniškega oz. kapitalskega financiranja in obdavčitve nepremičnin. Predlagali so tudi spremembe olajšav za raziskave in razvoj, prevetritev že obstoječih olajšav za zaposlovanje mladih in pavšalno obdavčitev za mikro podjetja.
Dokončanje 3. razvojne osi do 2023, uvrstitev Slovenije med prvih pet evropskih držav na področju pretočnosti v prometu do 2030 in gradnja 2. tira do leta 2025 so najpomembnejši dolgoročni infrastrukturni cilji, ki bodo pripomogli k še večji konkurenčnosti gospodarstva.

Na vladni strani so se srečanja z gospodarstveniki iz več kot 70 najuspešnejših slovenskih podjetij poleg predsednika vlade udeležili tudi ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, gospodarski minister Zdravko Počivalšek, infrastrukturni minister Peter Gašperšič, minister za javno upravo Boris Koprivnikar, zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc, ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, pravosodni minister Goran Klemenčič, šolska ministrica Maja Makovec Brenčič, ministrica za delo Anja Kopač Mrak in ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj.

Vlada in gospodarstveniki so se ob zaključku današnjega posveta strinjali, da prav S(L)Odelovanje in dialog lahko privedeta do konkretnih rešitev za prihodnost Slovenije.