Premier dr. Cerar: Želimo izboljšati konkurenčnost gospodarstva in preprečiti beg razvojnih kadrov

Predsednik vlade dr. Miro Cerar se je sestal s predstavniki gospodarskih združenj in uspešnih ter razvojno usmerjenih podjetij na temo davčnega prestrukturiranja. Prisotni sogovorniki so izrazili naklonjenost predlogom, za katere dr. Cerar meni, da so prvi korak k nadaljnji izboljšavi poslovnega okolja in dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Premier se je v luči nadaljevanja pogovorov in zbliževanja stališč o predlogih ukrepov prestrukturiranja davčnih bremen skupaj z ministroma za finance in ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo sestal s predstavniki gospodarskih združenj in uspešnih ter razvojno usmerjenih podjetij: “S predlogi in ukrepi, ki jih je pripravilo ministrstvo za finance, želi vlada izboljšati konkurenčnost gospodarstva in preprečiti beg razvojnih kadrov ter prispevati k lažjemu privabljanju kadrov, ki so pomembni za podjetja,” je dejal premier.

Izpostavil je še, da gre pri davčnem prestrukturiranju za prvi korak reform v smeri izboljšanja poslovnega okolja in dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Izrazil je zadovoljstvo nad podporo predstavnikov iz gospodarstva in izrazil namero, da se z nadaljnjimi koraki nadaljuje.

“Slovenija beleži spodbudne makroekonomske kazalce, s končanjem postopkov zaradi preseženega primanjkljaja je ponovno ekonomsko suverena, dosegli smo boljše bonitetne ocene, kar je dodatna spodbuda za nadaljevanje začrtane poti. Današnji pozitiven odziv gospodarstvenikov na predloge davčnega prestrukturiranja je dobra osnova za koalicijsko usklajevanje ukrepov, ki bodo po načrtih vlade državnemu zboru posredovani jeseni,” je zaključil dr. Cerar.