Premier dr. Cerar s posvetom pričel razpravo o prihodnosti EU: Nedavni dogodki so lahko tudi priložnost za vzpostavitev boljše EU

Predsednik vlade dr. Miro Cerar se je na delovnem posvetu o prihodnosti Evropske unije srečal s priznanimi strokovnjaki in izkušenimi poznavalci delovanja oziroma zgodovine Unije. Premier je s sogovorniki v poglobljeni in konstruktivni razpravi izmenjal poglede o prihodnosti Unije, ključnih konceptualnih usmeritvah, na katera bi se Slovenija v okviru sedemindvajseterice morala osredotočiti, pa tudi operativnih vidikih uresničevanja slovenskih interesov znotraj Unije.

Razpravljalci so si enotni, da nam je v interesu takšna EU, ki bo dobra tudi za Slovenijo, torej močna, enotna in v svet odprta Unija, ki učinkovito odgovarja na ključne potrebe svojih državljanov, zlasti mladih. Obenem je bilo dogovorjeno, da se bo tovrstna razprava nadaljevala v okviru naslednjih posvetov, kamor bodo povabljeni tudi drugi poznavalci EU.

Posvet sodi v sklop priprav na neformalni vrh voditeljev EU27 v Bratislavi ter vrsto mednarodnih srečanj, ki jih bo v naslednjih dneh in tednih opravil premier dr. Cerar. Po nizu resnih izzivov, s katerimi se v zadnjih letih sooča EU, je namreč nastopil čas za nujen razmislek o prihodnosti Unije tudi s slovenske perspektive. Vendar, kot je prepričan slovenski premier dr. Cerar, so nedavni dogodki lahko tudi priložnost za vzpostavitev boljše in učinkovitejše EU.

sporocila-za-javnost-90c12a13ae

Na posvetu so sogovorniki uvodoma razpravljali o nedavni referendumski odločitvi Združenega kraljestva, da zapusti EU, ter o vzrokih zanjo, možnih posledicah ter priložnostih, ki iz tega izhajajo. Osrednja pozornost razprave je bila posvečena ključnim izzivom Unije in področjem, ki bi morala biti kratko- in srednjeročno deležna posebne pozornosti držav članic.

Ob izmenjavi pogledov in pobud so bili sogovorniki enotni, da mora Slovenija tudi v prihodnje vztrajati na trdni, enotni in v prihodnost usmerjeni EU, ki bo sposobna učinkovitega in sprotnega odzivanja tako na aktualne in bodoče globalne izzive kot vsakdanje potrebe njenih državljanov. Le na ta način bo EU, ki je v vse bolj spreminjajočem se svetu za našo državo ključnega pomena, ostala garant miru, stabilnosti in družbenega napredka. Med ključnimi poudarki so bila tako zlasti področja varnosti, spoštovanja človekovih pravic, ohranjanja odprtih meja znotraj schengenskega sistema, zaposlovanja mladih, moderne digitalne družbe ter učinkovitega soočanja z demokratičnimi ter demografskimi izzivi Evrope.

Posveta so se ga poleg aktualne slovenske evropske komisarke in bivšega evropskega komisarja udeležili priznani strokovnjaki politik Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Evropskega inštituta za javno upravo, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter direktor Instituta Jožef Stefan.