Premier dr. Cerar odprl prvi del avtoceste A4 Draženci-Gruškovje

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je danes udeležil otvoritve prve etape avtoceste A4 Draženci-Gruškovje. Dr. Cerar je v svojem nagovoru izpostavil, da je nov odsek od Dražencev do Podlehnika ključnega pomena za Podravsko dolino in celotno Štajersko.

Predsednik vlade je poudaril, da si želi, da bi s tem avtocestnim odsekom “odpravili ozko grlo in pogoste zastoje na podravski avtocesti”. Zato vlada pospešeno končuje tudi gradnjo druge etape te avtoceste od Podlehnika do mejnega prehoda Gruškovje. “Ta pomembni zadnji del avtoceste bo končan jeseni 2018”, je obljubil premier dr. Cerar in dodal, da bo s tem “povezava obremenjenih mejnih prehodov Šentilj in Gruškovje v celoti izgrajena”. “Končan projekt pomeni konec zastojev, predvsem ob velikih obremenitvah v času poletne turistične sezone”, izpostavlja premier. Hkrati se bo pomembno izboljšalo tudi življenje lokalnega prebivalstva ob trasi nove avtoceste, nenazadnje bo prometna varnost močno izboljšana.

Premier se je iskreno zahvalil lokalnemu prebivalstvu za njihovo potrpežljivost. Predsednik vlade je v zaključku svojega nagovora poudaril, da je moderna infrastruktura temelj gospodarske oživitve Slovenije, zato Vlada Republike Slovenije pospešeno posodablja infrastrukturo in jo uvršča med svoja prioritetna področja. Po vzpostavljeni povezavi Kočevja z železnico in nujno potrebnim 2. tirom se vlada posveča številnim projektom tudi na cestni infrastrukturi. Ti bodo Slovenijo še bolj regijsko povezali in obenem pozitivno vplivali na konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Premier je poleg izgradnje avtoceste A4 Draženci-Gruškovje omenil še izgradnjo druge cevi cestnega predora Karavanke, 3. razvojno os, ljubljansko obvoznico, prostorsko umeščanje avtocestnega odseka Postojna/Divača – Jelšane, hitro cesto Koper – Dragonja. Vlada Republike Slovenije je okoljevarstveno soglasje za ta odsek avtoceste A4 Draženci-Gruškovje pridobila septembra 2012, Ministrstvo za infrastrukturo je investicijski program potrdil novembra 2014, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno avgusta 2014 za prvi del avtoceste, za drugi del pa maja 2015. Gradnja prve etape se je začela v letu 2015 in je bila zaključena v terminskem planu, brez zamud. Druga etapa bo zaključena v letu 2018.

Po zaključku otvoritve AC odseka so se predsednik vlade dr. Miro Cerar in pristojna ministra dr. Gašperšič, minister Zdravko Počivalšek ter poslanci SMC mag. Branislav Rajič, g. Dušan Radič in g. Ivan Prelog, na neformalnem srečanju sestali z župani okoliških občin, zadružniki, vinogradniki, predstavniki kmetijske stroke ter člani članicami LO SMC Ptuj in Ormož.  Predsednik vlade RS dr. Miro Cerar ter pristojni ministri so se konstruktivno pogovorili s predstavniki lokalne skupnosti o problematikah, ki zadevajo to območje. Prisluhnili so tudi pobudam, idejam in načrtom za prihodnost. Strinjali so se, da je ključen pogoj urejena infrastruktura, ter začetna finančna in ostala pomoč pri uresničitvi njihovih načrtov. Eden od pogojev, je bil danes z otvoritvijo AC odseka delno realiziran, za ostalo so obljubili maksimalno pomoč kjerkoli bo mogoče.