Premier dr. Cerar: od novega ministra za kulturo pričakujem odločno ukrepanje v smeri nujnih in evropsko primerljivih sistemskih sprememb

Predsednik vlade dr. Miro Cerar v svoji obrazložitvi predloga povedal, da je gospod Peršak ves čas svojega poklicnega udejstvovanja aktiven na področju kulture. Je univerzitetni diplomirani režiser ter univerzitetni diplomirani komparativist. Poleg strokovnih, ima kandidat tudi bogate politične izkušnje. Dve leti je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev, nato pet let predsednik Slovenskega centra PEN, oktobra 2014 pa je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo, je izpostavil premier.

Gospod Peršak bo brez dvoma »doprinesel k uspešni in pospešeni izvedbi zastavljenih ciljev, ki jih v tem mandatu na področju kulture opredeljuje koalicijska pogodba«, je poudaril premier Cerar. V pogodbi je koalicija zapisala, da se bo zavzemala za državotvorno, svobodno, vključujočo in široko dostopno kulturo ter avtonomijo ustvarjanja. Zavezani smo h krepiti slovenske kulture, jezika in kulturne dediščine, saj gre za spodbujevalca ustvarjalnosti, socialne kohezivnosti in gospodarskega razvoja na celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Premier Cerar je izpostavil, da »na podlagi naštetih referenc gospoda Peršaka ne dvomi, da bo pri svojem delovanju kot minister posebno pozornost namenjal tesnejšemu medresorskem povezovanju, sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ter krepitvi dialoga z vsemi deležniki na področju kulture, še posebej z nevladnim sektorjem«.

Predsednik vlade je opozoril, da smo že »več let priče glasnim zahtevam po temeljiti prenovi tega pomembnega družbenega področja, ki se žal sooča s številnimi izzivi na nacionalni in globalni ravni«. Ti izzivi »morajo biti naslovljeni premišljeno v dialogu z vsemi ustreznimi deležniki, vendar pa ob tem odločno in brez odlašanja«, je pozval premier. Zaključil je s tezo, da je »kultura vedno gibalo slovenskega razvoja, razvoja slovenskega naroda, posebej v najtežjih preizkušnjah, bila je eden najpomembnejših konstitutivnih elementov pri oblikovanju samostojne slovenske države«. Tako od ministra za kulturo v teh spremenjenih družbenih razmerah pričakuje “odločno ukrepanje v smeri nujnih in evropsko primerljivih sistemskih sprememb, ki bodo omogočile ustrezno raven avtonomije na tem področju«. Premier je prepričan, da je gospod Anton Peršak »prava izbira za vse naštete izzive, saj njegove dosedanje reference vključno s poznavanjem delovanja ministrstva zagotavljajo, da bo lahko nemudoma pristopil k realizaciji zastavljenih ciljev«.

1
Vir: DZ

Vodja poslanske skupine SMC dr. Kustec Lipicer je na plenarnemu zasedanju poudarila, da »iz predstavitve kandidata za ministra za kulturo, gospoda Antona Peršaka na Odboru za kulturo, in iz njegovih dosedanjih izkušenj, ni dvoma, da je pronicljiv poznavalec in razume aktualno stanje v kulturi ter se dobro zaveda pomembnosti vloge kulture pri razvoju družbe«.

»Pozdravljamo besede g. Peršaka, da je prenova kulturnega modela potrebna, saj je slednje prvi ukrep na področju kulture v Koalicijskem sporazumu«, je izpostavila dr. Kustec Lipicer. Njegova izhodišča naj bi omogočala strokovno avtonomno odločanje stroke, uveljavljanje ključnih kategorij javnega interesa ter kakovostno, raznoliko, dostopno in verodostojno ustvarjanje, zagotavljanje sodelovanja in zavezanost vseh resorjev v korist ciljev kulture – kultura mora biti nacionalni projekt.

Vodja poslanske skupine SMC je opozorila, da v Poslanski skupini Stranke modernega centra pričakujemo, da bo nov minister »znal s svojo ekipo dosledno izvajati vse navedene izzive, vsebine in zaveze koalicijskega sporazuma, nacionalnega programa za kulturo in da bo pri tem tudi tvorno sodeloval z vsemi že omenjenimi deležniki«. Poudarila je, da “v PS SMC verjamemo, da bo gospod Peršak kot pronicljiv poznavalec stanja v kulturi odgovorno, vključujoče in tudi s prepotrebno mero potrpežljivosti opravljal zaupano mu funkcijo ministra za kulturo. Na teh osnovah mu dajemo enotno soglasno podporo za njegovo kandidaturo in mu že ob tej priložnosti želimo vse dobro pri njegovem delu”.

s
Vir: DZ