Premier dr. Cerar na zaključnem dogodku Partnerstva za razvoj: To je primer projekta za moderno Slovenijo

Predsednik vlade dr. Miro Cerar se je udeležil zaključnega dogodka Partnerstva za razvoj, projekta, ki je nastal v sodelovanju med Ameriško gospodarsko zbornico v Sloveniji – AmCham Slovenija in Ministrstvom za javno upravo, v okviru katerega je prišlo do izmenjav med zaposlenimi v državni upravi in gospodarstvu, zatem pa so sodelujoči zaposleni na delavnicah v mešanih skupinah oblikovali predloge za izboljšave na različnih področjih. Dr. Cerar je projekt označil za izjemno pomemben zgled sodelovanja pomembnih deležnikov v družbi.

Premier je v svojem nagovoru po predstavitvah posameznih mešanih skupin sodelujočih predstavnikov gospodarstva in državne uprave izrazil priznanje in čestitke za izjemno uspešno izveden projekt, ki je dal rezultat tudi v konkretnih predlogih in rešitvah. To bo po besedah premierja omogočilo nadaljnji razvoj državne uprave v smeri čim bolj učinkovitega in prijaznega sistema državljankam in državljanom. »Partnerstvo za spremembe je primer prihodnjega modela sobivanja v moderni Sloveniji,« je poudaril predsednik slovenske vlade.

Premier je ocenil, da je projekt pomemben zgled odličnega sodelovanja dveh pomembnih deležnikov v družbi in je ključen za nadaljnji razvoj, zato bo proces partnerstva med gospodarstvom in državno upravo spodbujal še naprej.

Projekt Partnerstvo spremembe se je po lanskem uspešno izpeljanim pilotnim projektom zgodil drugič, število sodelujočih zaposlenih pa se je letos močno povečalo. Od septembra dalje je v projektu sodelovalo že 5 ministrstev (poleg MJU tudi MF, MIZŠ, MZZ in SVRK) s 30 zaposlenimi, na strani gospodarstva pa je bilo vključenih 30 podjetij s 37 zaposlenimi. Poleg izmenjav med zaposlenimi so od jeseni potekale delavnice, na katerih so zaposleni v mešanih skupinah reševali konkretne izzive (medresorsko sodelovanje, motivacija zaposlenih, blagovna znamka Slovenije, e-javne storitve, veščine 21. stoletja), ki so jih tudi predstavili na današnjem zaključnem dogodku.