Dr. Cerar na Dnevih slovenskega turizma: Turizem je eden najpomembnejših strateških sektorjev v državi

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je v uvodu v letošnje Dneve slovenskega turizma v Novi Gorici izpostavil vlogo turizma kot enega najpomembnejših strateških sektorjev v državi. Turizem namreč ustvarja nova delovna mesta in izrazito pozitivno vpliva na uravnoteženi regionalni razvoj, je poudaril premier. »Kakšno vlogo igra turizem v slovenskem prostoru nam pove podatek, da turizem v Evropi neposredno in posredno generira 9,2 % BDP-ja, v Sloveniji pa kar 12,8 %,« je pojasnil predsednik vlade.

Turizem je gonilo gospodarskega razvoja, pomembna izvozna dejavnost, spodbuja razvoj infrastrukture, povezuje med seboj raznolike sektorje in spodbuja usmeritev Slovenije v trajnostni razvoj, je na sicer že petem osrednjem strokovnem dogodku na področju turizma v Sloveniji dejal premier. Vlada se namreč zaveda, da imamo na tem področju še veliko potenciala, ki si ga prizadevamo skupaj s partnerji tudi realizirati.

Ob tem je spomnil, da je prvi odločen korak v tej smeri vlada letos tudi storila, in sicer je z namenom doseganja čim večje konkurenčnosti turizma avgusta znova oživila samostojno Slovensko turistično organizacijo (STO). »Primarna naloga STO je promocija naše države na tujih trgih. Tuji gostje, novi trgi in nove globalne smernice v turizmu lahko pomembno vplivajo na nadaljnjo rast in razvoj slovenskega turizma. Pa tudi na večjo prepoznavnost ter ugled naše države,« je povedal dr. Cerar, ki pa je hkrati opozoril, da napori, ki jih vlada vlaga v večanje prepoznavnost Slovenije, sami po sebi niso dovolj. Gre za zgolj prvi korak v nizu številnih, ki sledijo.

Za dvig konkurenčnosti slovenskega turizma, nadaljnjega trajnostnega razvoja in gospodarske rasti potrebujemo namreč prijaznejše poslovno okolje za turistične ponudnike, ustrezno infrastrukturo, ki bo Slovenijo tudi fizično približala tujcem, učinkovit izobraževalni sistem in nenazadnje turistično ponudbo, zaradi katere bo Slovenija ohranila konkurenčno prednost.

Za dosego teh ciljev bo, kot je dejal premier, potreben tako medsektorski pristop kot tudi sodelovanje s turističnimi ponudniki, ki so ključen element pri obogatitvi ponudbe. Pri tem je izrazil prepričanje, da bodo udeleženci Dnevov slovenskega turizma oblikovali pobude, ki bodo našle svoje mesto tudi v strateškem dokumentu za naslednje petletno obdobje, ki ga bo sprejela vlada za prihodnji razvoj turizma.