Premier dr. Cerar: Evropska unija ostaja in mora obstati tudi brez Združenega kraljestva. Slovenija ostaja močno zavezana nadaljnji krepitvi EU.

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je glede izida referenduma o nadaljnjem članstvu Združenega kraljestva v Evropski uniji dejal, da spoštuje “demokratično izraženo voljo britanskih kolegov”, a jo hkrati obžaluje: “Prepričan sem, da je treba Evropsko unijo ohraniti in še nadalje krepiti kot skupnost in projekt spodbujanja miru, sodelovanja, svobode in varnosti.”

Poudaril je, da Evropska unija ostaja in mora obstati tudi brez Združenega kraljestva: “Za to se bom zavzemal z vso močjo. Prepričan sem, da bo referendumska odločitev za izstop, po verjetnem kratkotrajnem obdobju relativne negotovosti mednarodnih trgov, vodila v dodatno utrditev Unije in spodbudo k njeni prenovi. Takšni, ki bo omogočila, da se bomo s sodobnimi izzivi spopadli bolj učinkovito, z večjo mero solidarnosti, odločnosti in tesnejše povezanosti. Čas je, da se ponovno resno posvetimo naši skupni prihodnosti, predvsem tistim konkretnim elementom v prid našim državljanom, ki nas povezujejo in delajo močnejše.”

“Slovenija vsekakor ostaja močno zavezana nadaljnji krepitvi Evropske unije. Kot njena članica večjih neposrednih posledic, povezanih z izhodom Združenega kraljestva iz Unije, ne pričakujemo. Dolgoročne posledice odločitve Združenega kraljestva pa bodo odvisne od dogovorjene nove oblike sodelovanja te države z Evropsko unijo,” je zaključil premier.