Preiskovalna komisija o pregonu Franca Kanglerja je izjemno problematična

Državni zbor danes razpravlja o preiskovalni komisiji za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper državnega svetnika Kanglerja in druge. Ustanovitev preiskovalne komisijo zahteva Državni svet.

Za SMC je zahteva zelo problematična, saj se zastavlja vprašanje zakonsko in ustavno dopustnih meja, v okviru katerih sme Državni zbor preiskovati določeno zadevo, saj predmet parlamentarne preiskave ne sme posegati v izključne pristojnosti izvršilne in sodne veje oblasti. Prav tako se lahko parlamentarna preiskava usmeri le zoper tiste nosilce javnih funkcij, ki so politično odgovorni Državnemu zboru. To pa državni tožilci niso. Prav tako posamezne faze postopkov kazenskega pregona spadajo v izključno pristojnost državnih tožilcev, konkretna ravnanja pa ne morejo biti predmet parlamentarne preiskave. Zelo problematično je tudi preiskovanje konkretnega kazenskega pregona v tistih fazah, za katere je pristojno sodišče. Glede na to, da je v zahtevi poudarek predvsem na državnem svetniku Francu Kanglerju, se vzbuja dvom o tem, ali zahteva vsebuje zadostno utemeljitev, da gre za zadevo javnega pomena.

»Ocenjujemo, da Državni zbor ni tisti, ki mora nekritično sprejeti vsako zahtevo za preiskavo, temveč bi moral kritično o takšni zahtevi presoditi,« je v predstavitvi stališča poslanske skupine dejal njen vodja Igor Zorčič.

V SMC se globoko strinjamo z Vrhovnim državnim tožilstvom, ki je opozorilo, da bi takšna preiskava dela pravosodnih funkcionarjev v posameznih zadevah pomenila nedopustno in nezakonito vmešavanje v samostojnost in neodvisnost pravosodja, poleg tega pa v pravosodju ni nosilcev javnih funkcij, ki bi bili politično odgovorni Državnemu zboru.

Zaradi tega predloga si je Slovenija že »prislužila« začetek ad hoc vrednotenja Skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope GRECO, v okviru katerega bo ta podala oceno delitve pristojnosti med zakonodajno in pravosodno vejo oblasti v naši državi. Ni zanemarljivo, da se GRECO za nujno vrednotenje oziroma oceno odloča zgolj v izjemnih okoliščinah. S tem se žal postavljamo ob bok tistim državam, ki grobo posegajo v vladavino prava in načelo delitve oblasti zaradi političnega poseganja v pravosodje.

V poslanski skupini SMC obžalujemo, da bo do odreditve parlamentarne preiskave prišlo in se strinjamo z opozorili ministrice za pravosodje Andreje Katič, da morajo biti pravosodni organi pri svojem delu neodvisni od vsakokratne oblasti. Do naslednje seje, ko bo preiskovalna komisija tudi ustanovljena, bomo resno razmislili, če bomo pri njenem delu sploh sodelovali.