Preiskovalna komisija o financiranju političnih strank pričela z delom

Danes je z delom pričela preiskovalna komisija državnega zbora o domnevnem pranju denarja v Novi KBM ter domnevno nezakonitem financiranju SDS. Preiskovalna komisija pod vodstvom Janija Möderndorferja se je sestala na ustanovni seji, na kateri so se članice in člani komisije dogovorili o delu.

Komisija je na seji tudi sprejela sklep, s katerim je pozvala Računsko sodišče, da jo seznani s predrevizijskimi ali revizijskimi postopki oziroma ugotovljenimi prekrški in morebitnimi obdolžilnimi predlogi, ki jih je zaradi kršitev upoštevanih določb na podlagi zakona o političnih strankah podalo zoper politične stranke. S tem je komisija po besedah njenega predsednika Möderndorferja odprla možnost morebitne razširitve predmeta preiskave, v kolikor bo še pri kateri drugi politični stranki ugotovljena kršitev ali pa podan sum kršitve zakona.

Komisija bo sicer najprej dokončala delo preiskovalne komisije iz prejšnjega sklica v zvezi z Novo KBM, v nadaljevanju pa se bo posvetila političnim strankam.