Pregled dela v preteklem letu: Lokalni odbori Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice

V mesecu decembru v lokalnih odborih potekajo zbori članov, na katerih predsedniki, vodje svetniških skupin in občinski koordinatorji članom predstavijo poročila o delu v preteklem letu. Zelo aktivni so bili tudi v lokalnih odborih Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice. Predsednica lokalnega odbora Ormož Mojca Žnidarič je izmed številnih aktivnostih izpostavila zavzemanje za izgradnjo hitre ceste od Hajdine do Ormoža in ponovno oživitev pridelave ter predelave sladkorne pese v Ormožu.  Zbora v zaključku leta se je udeležil tudi poslanec mag. Aleksander Kavčič, ki je predstavil aktivnosti, ki potekajo v Državnem zboru in odgovoril na nekaj vprašanj prisotnih. O svojem delu sproti komunicirajo z javnostjo preko novinarskih konferenc, ki jih prirejajo in izjavah, ki jih podajajo medijem.

Predsednik lokalnega odbora Ptuj Branko Kumer je članom prav tako predstavil dosedanje delovanje lokalnega odbora ter postavil smernice za delovanje v naslednjem letu. Lokalni odbor je po številu občin, ki jih obsega največji, zato k učinkovitejšemu delovanju znotraj lokalnega odbora prav tako prispevajo občinski koordinatorji. Tudi ti so podali podrobnejša poročila na nivoju posameznih občin.

Koordinator iz občine Majšperk je izpostavil, da se bodo v prihodnje lotili aktivnosti, ki bodo pripomogle k še intenzivnejši krepitvi članstva. Podpredsednik in koordinator občine Markovci Matevž Hojnik je v skladu s tem predlagal družbeno koristne skupinske akcije članov. Koordinator občine Destrnik pa bi želel spodbuditi participacijo članov tudi na področju športa.

V občini Cirkulane so aktivni predvsem na področju Delovne skupine za razvoj Haloz in Društva za oživitev gradu Borl. V občini Hajdina se člani zavzemajo za ohranitev pitne vode, saj iz vodnjaka v Hajdini dnevno uživa vodo okrog 100.000 okoliških prebivalcev, v prihodnje si bodo dodatno prizadevali še za vzpostavitev industrijske cone ob avtocesti Hajdina- Gruškovje. Janja Hojnik vodja programskega odbora za visoko šolstvo je predstavila, kako poteka delovanje na ravni odbora in katere so teme, ki jih obravnavajo. Zbora se je udeležil vodja sekretariata Iztok Štefanič. Člani so izvolili tudi novo podpredsednico Miro Petrovič, ki je tudi občinska svetnica v Cirkulanah.

V lokalnem odboru Slovenska Bistrica so člani obravnavali poročilo o aktivnostih svetnikov občine Slovenska Bistrica in ocenili dosedanje uresničitve predvolilnih obljub. Predsednik Miro Juhart je predstavil še zaključke Delovne konference za lokalno mrežo. V prihodnjem letu bodo več pozornosti namenili prizadevanju za izgradnjo tako imenovane zahodne obvoznice, povezovanju med občinami v smeri turizma in lokalne samooskrbe, kjer se zgledujejo po avstrijskih občinah.

V občini Zreče so z izvolitvijo štirih članov občinskega sveta na lokalnih volitvah dosegli najvišji rezultat pri nas, svetniki SMC znotraj občinskega sveta zelo dobro tudi delujejo. Člani so se pohvalili, da so v minulem letu kar dvakrat gostili predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza. Predsednica Ksenija Klampfer je predstavila še delo članov občinskega sveta občine Slovenske Konjice, ki se redno sestajajo pred sejami, predvsem pa si prizadevajo za navezavo konjiške turistične ponudbe z zreško. Zbora se je udeležil tudi poslanec mag. Bojan Krajnc, ki je s člani vodil živahno razpravo in jim zagotovil podporo ob njihovih nadaljnjih prizadevanjih.