Predstavljena nova Vizija Slovenije 2050

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj je predsedniku vlade dr. Miru Cerarju predala Vizijo Slovenije 2050. “V vsaki besedi, ki ste jo projecirali vidim pomembno nadaljevanje dela, ki smo ga z vlado zastavili, vidim nov začetek in smiselno nadaljevanje. Brez zaupanja, inovacij, učenja, tudi projekti vladanja ne morejo kakovostno zaživeti, zato je Vizija veter v jadra vsem nam, ki se dnevno trudimo Slovenijo narediti še boljšo za življenje,” je v video nagovoru poudaril dr. Cerar.  Vlada je kot eno osrednjih prednostnih nalog svojega mandata določila pripravo nove strategije razvoja Slovenije. Pri oblikovanju jasno začrtane smeri dolgoročnega razvoja države je ključni in temeljni korak vizija, ki opredeli strateško usmeritev in oriše podobo države, kakršne si želimo v prihodnosti.

Proces priprave dolgoročnih razvojnih dokumentov se je začel poleti 2015, ko je vlada ustanovila Horizontalno skupino. Gre za medresorsko projektno delovno skupino, ustanovljeno z namenom koordinacije procesa, priprave analitičnih podlag za pripravo vizije ter sodelovanja v procesu izbora strateških prednostnih področij.

V okviru oblikovanja vizije ter določanja strateških prednostnih področij in ciljev je bila izvedena tudi javnomnenjska raziskava o kakovosti življenja v Sloveniji. V procesu je vseskozi sodelovala tudi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Organizirali smo posvet vlade in delavnico z visokimi uradniki ministrstev, srečanja z ministri, parlamentarnimi političnimi strankami in predsednikom Republike Slovenije.

Vizijo Slovenije so s svojimi pogledi o Sloveniji v prihodnosti ustvarili ljudje, zato ne gre za politični dokument. O njem je potekalo posvetovanje znotraj vlade in s strokovnimi službami ministrstev, hkrati pa te niso narekovale njegove vsebine, saj Vizija Slovenije predstavlja želeno sliko oz. stanje Republike Slovenije v prihodnosti kot si jo zamišlja družba.

Na podlagi teh aktivnosti je bila pripravljena Vizija Slovenije.

Na prireditvi so bili tudi predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, predsednik Programske konference SMC dr. Sašo Kešeljević, ministri in ministrice ter mnogi poslanci in poslanke.