Predstavitev projekta povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik ter možnosti nadgradnje sistema za vodooskrbo obale

Župan občine Ilirska Bistrica, Emil Rojc je predstavil projekt povezovalnega vodovoda od Ilirske Bistrice do Rodika kot primer dobre prakse in odličnega sodelovanja sosednjih občin ter državnih institucij. Uspešnost projekta se kaže s črpanjem EU sredstev do 80% vrednosti projekta iz evropskih kohezijskih sredstev. Z izgradnjo infrastrukturnega objekta se bo izboljšala vodooskrba naselij na območju občin Ilirska Bistrica, Hrpelje – Kozina in Divača. Z nadgradnjo vodovodnega sistema od Ilirske Bistrice do Rodika pa bi lahko v relativno kratkem času oskrbovali tudi obalne občine z dodatnimi 100 l/s, vendar doslej ni bilo takšnega interesa. Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, Simon Zajc je pohvalil sodelovanje občin ter poudaril, da bo ministrstvo vselej podprlo skupne projekte, obenem pa izkazal prednost pri vlaganjih v naravno pridobivanje pitne vode.

Županja Občine Hrpelje – Kozina, Saša Likavec Svetelšek in županja občine Divača Alenka Štrucl Dovgan sta zadovoljni, ker bo projekt odpravil veliko težav pri oskrbi s pitno vodo ter poudarili, da je stranka SMC pomembno pomagala pri realizaciji projekta na državni ravni.


Nekdanja generalna sekretarka vlade mag. Lilijana Kozlovič je projekt postavila tudi v širši sistem vodooskrbe, ki je v luči podnebnih sprememb izjemnega strateškega pomena tudi za obalne občine v času sušnega obdobja, tako za namakanje, kakor tudi za turizem.

Podjetnik in kandidat za župana v Mestni občini Koper, Viktor Markežič je jasno poudaril, da ima projekt ogromno prednosti, saj preprečuje investicijo občinskih sredstev v projekt desalinizacije, omogoča oskrbo s slovensko vodo, zmanjšuje odvisnost od tujih držav in verjetno tudi nižjo ceno za vodo. Prepričan je, da bo občina Koper po lokalnih volitvah pristopila k nadgradnji projekta.