Predstavitev prioritet predsedovanja v Evropskem parlamentu in bilateralna srečanja z evropskimi komisarji

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je v okviru 3 – dnevnega delovnega obiska Bruslja na Odboru Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje (CULT) predstavila prednostne naloge in izpostavila, da si bomo prizadevali za Evropsko vizijo znanja, izobraževanja in raziskav za zeleno in digitalno prihodnost.
»Ko govorimo o digitalizaciji in digitalni preobrazbi, se moramo zavedati, da ima digitalizacija meje in te moramo postaviti mi. Izobraževanje sodi v prostore šole. Dejstvo pa je, da moramo glede na izjemno zahteven čas, v katerem živimo, pedagoške prakse nenehno prilagajati in izboljševati razvoj kompetenc tako učiteljev kot šolajočih« je poudarila.

 

Na Odboru Evropskega parlamenta za inovacije industrijo, raziskave in trg (ITRE), je ministrica predstavila prednostne naloge slovenskega predsedovanja s področja raziskav. Slovensko predsedstvo se bo zavzelo za okrepitev področja raziskav, ki so motor razvoja in predpogoj za konkurenčnost Evrope. Kot osrednjo prednostno nalogo je izpostavila prenovo Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) z jasnim namenom, da postane bolj učinkovit: »V novem upravljanju ERA bomo usmerili naša prizadevanja v ukrepe, ki bodo omogočili odporno in konkurenčno Evropo v prihodnje. Zato je potrebna okrepitev področja raziskav, ki pa je možna samo s sodelovanjem in povezovanjem vseh deležnikov. Želimo, da se zastavljeni cilji hitreje prevajajo v rezultate in učinke za državljane.«
Med pomembne prioritete slovenskega predsedstva sodi tudi mednarodno sodelovanje, ki je zelo pomembno za učinkovit Evropski raziskovalni prostor. Ministrica je poudarila pomen globalnega pristopa in napovedala sprejem Sklepov o mednarodnem sodelovanju, v katerih bomo opredelili sodelovanje s tretjimi državami in pridruženimi državami.

Na delovnem obisku v Bruslju se je ministrica srečala z Mariyo Gabriel, evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade na temo prenove Evropskega raziskovalnega prostora (ERA). Slovensko predsedstvo zaganja nov pristop upravljanja ERA, s katerim se želi pospešiti koordinacijo reform in povečati vlaganja. Evropska komisarka je podprla proces in napovedala objavo Pakta za raziskave in inovacije.

Srečala se je tudi z evropskim komisarjem za zaposlovanje in socialne pravice Nicolasom Schmitom in mu predstavila poudarke Resolucije za izobraževanje odraslih, ki jo pripravlja slovensko predsedstvo. Oba sta poudarila pomen vseživljenjskega učenja in nujno umeščanje novih kompetenc in veščin v šolski sistem. Podpredsedniku Evropske komisije za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritisom Schinasom pa je ministrica predstavila prioritete predsedovanja in ga povabila na naše dogodke v Sloveniji.