Predsedniki LO četrte regijske skupine na srečanju v Novem mestu, kjer so pregledali delo v prvem polletju

V prostorih LO SMC Novo mesto na so se zbrali predsedniki Lokalnih odborov SMC četrte regijske skupine, kamor spadajo LO Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Sestanka se se udeležili poslanka Urška Ban, Duška Vlašič, Igor Teršar, Franc Pavlin, Ljubo Tomažič, Tomo Jurman in sekretarka LO Novo mesto Ksenija Lorber.

Po uvodnem pozdravu gostiteljice in poslanke Urške Ban, so pregledali delo v prvem polletju. Ocenili so, da je bilo delo uspešno, saj so izvedli številne aktivnosti na področju humanitarne dejavnosti, tako v času begunske krize, kot tudi sicer. Aktivno so sodelovali ob raznih obiskih ministrov v njihovem okolju in ob obisku Vlade RS v osrednji Sloveniji in Beli krajini. Na kratko so predstavili plane za delo do konca leta, kjer bo poudarek na projektih, ki ne zahtevajo večjih finančnih vložkov, so pa pomembni za okolje in prebivalce.

Podprli bodo tudi akcijo poslanke dr. Jasne Murgel, ki bo v prihodnjih mesecih izvedla okrogle mize na temo »Obravnava otrok s posebnimi potrebami«. Okrogle mize bosta tako organizirala LO Novo mesto in LO Litija.

Med sklepi velja izpostaviti podporo podjetju Revoz iz Novega mesta ob izgradnji nove proizvodne hale, kjer bo delo našlo kar 400 delavcev, ter občini Šmartno pri Litiji, kjer je tuj investitor napovedal izgradnjo podjetja, ki bo zaposlilo več kot 100 ljudi. V planu je seveda še nekaj akcij s področja kulture, šolstva in infrastrukture.

Novo mesto