Predsednik vlade odgovarja na pismo predstavnikov SDS: zavajajoče in neutemeljene ocene SDS

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je v odgovoru na pismo predstavnikov stranke SDS, v katerem predsednikom države, parlamenta in vlade očitajo sporno in nedemokratično ravnanje,  poudaril, da gre za zavajajoče in neutemeljene ugotovitve in ocene ter jih v celoti zavrača. “Menim, da je zdaj čas za vse kaj drugega, predvsem za (še) bolj konstruktivno sodelovanje pri skupnih projektih na nadaljnji poti iz krize. Če soglašate, da se sestanemo z namenom, da razpravljamo o tem, kako bomo v prihodnjih mesecih in letih urejali javne finance, energetsko obnavljali stavbe, zagotavljali zaposlenost, pokojnine in boljši zdravstveni sistem, gradili ceste, železnice in nenazadnje boljše odnose v naši družbi, vas bom na takšno srečanje tudi povabil oziroma se ga bom udeležil,” je zapisal predsednik vlade.

V nadaljevanju sledi odgovor predsednika vlade na pismo predstavnikov SDS:

 

Spoštovani predstavniki Slovenske demokratske stranke (SDS),

– predsednik SDS g. Janez Janša,
– podpredsednik SDS g. Milan Zver,
– podpredsednik SDS g. Zvone Černač,
– podpredsednica SDS ga. Alenka Jeraj
– predsednik Sveta SDS g. France Cukjati in
– vodja poslanske skupine SDS g. Jože Tanko,

v nadaljevanju vam posredujem svoj odgovor na vaše pismo z dne 15. 6. 2015, ki ste ga naslovili na predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja, predsednika Državnega zbora g. Milana Brgleza in name kot predsednika Vlade RS. Ker je bilo vaše pismo že tudi javno objavljeno, si dovolim ta svoj odgovor posredovati ne le neposredno vam, pač pa v vednost tudi javnosti.

V pismu navajate več lastnih ugotovitev, na podlagi katerih meni in obema drugima omenjenima predsednikoma očitate sporna in nedemokratična ravnanja, ob tem pa med ostalim tudi menite, da predsednik Državnega zbora in jaz neupravičeno zasedava svoji funkciji. Te vaše ugotovitve in očitki daleč presegajo običajni nivo kritike političnih sopotnikov in tekmecev, saj nam vsem trem predsednikom očitate, da ustvarjamo ali dopuščamo »oblikovanje okolja, ki nima nobene zveze z demokracijo in poštenim tekmovanjem za naklonjenost volivcev in ki Slovenijo postavlja na raven demokratur brez resne opozicije.« Ob tem med drugim tudi menite, da je bil (vaš) »sum v nelegitimnost zadnjih volitev v Državni zbor« z odločbo Ustavnega sodišča … »dokončno potrjen«.

Moj odgovor je:

Vaše ugotovitve in očitki, ki jih navajate v pismu, so zavajajoči in neutemeljeni in jih v celoti odločno zavračam. Slovenija je tako med državljani kot tudi v tujini pripoznana kot demokratična država, ki se od nastopa aktualne vlade postopoma, a zanesljivo prebija iz krize. Politična stabilnost, gospodarska rast, povečevanje zaposlenosti, finančna konsolidacija itd. so le nekateri pokazatelji pozitivnega razvoja, ki nam ga še posebej priznavajo države in institucije EU ter vse druge mednarodne organizacije, katerih članica je Slovenija. Vaše ocene, da ustvarjamo ali dopuščamo okolje, ki nima »nobene zveze z demokracijo…« in postavlja Slovenijo »na raven demokratur brez resne opozicije« so ne le očitno povsem neresnične, pač pa tudi neprimerne in podcenjevalne za Slovenijo in za naše državljanke in državljane. Vsak dan je neposredno razvidno, da delo vlade in Državnega zbora (pa tudi vseh drugih državnih organov in institucij) poteka normalno, pri čemer sta vlada in vladna koalicija vsak dan izpostavljeni številnim javnim kritičnim in drugačnim vprašanjem in pobudam s strani politične opozicije ter civilne družbe oziroma širše strokovne in laične javnosti. Ustavna načela ter človekove pravice in svoboščine so eno temeljnih vodil pri delu vlade in parlamenta, ob tem pa je Slovenija ves čas politično, gospodarsko, kulturno in na vse druge načine odprta tudi nasproti EU in celemu svetu. Kot predsednik vlade si ob vsem tem nadvse prizadevam, da počasi, a zanesljivo in v okviru pristojnosti presegamo številne koruptivne in drugačne slabe prakse iz preteklosti, ki so nas v preteklih letih pripeljale v resno gospodarsko, socialno in ne nazadnje tudi politično krizo.

Naj tudi povsem jasno povem, da niti jaz sam niti Stranka modernega centra (SMC) nismo vam, to je SDS in g. Janši, namenoma povzročili nobene krivice. Zgodba s Patrio, s katero sta bila tako ali drugače neposredno povezana tudi SDS in g. Janša, ni bila nikoli zgodba, v katero bi mogla biti SMC v preteklih letih kakorkoli vpletena, prav tako pa to tudi ni zadeva, ki bi bila v pristojnosti vlade, ki jo vodim. Dejstvo pa je, da so poslanci SMC in vladne koalicije v Državnem zboru sprejeli odločitev o odvzemu poslanskega mandata g. Janši, ki je bila s strani Ustavnega sodišča pozneje razveljavljena –, toda to odločitev so poslanci sprejeli na podlagi izrazito nedorečenega zakona, pri čemer so se ob soočenju s to pravno praznino v dobri veri oprli na mnenja nekaterih priznanih ustavnopravnih strokovnjakov. Glede zadeve Patria naj v zvezi z g. Janšo še ugotovim, da je Ustavno sodišče pravnomočno sodbo zoper njega razveljavilo, pri čemer pa je zadevo vrnilo v ponovno sojenje na prvostopenjsko sodišče – v zvezi s tem iskreno upam, da bo o tej zadevi sodišče zdaj čim prej in pravočasno pravnomočno odločilo.

Za konec naj ponovno poudarim, da nikakor ne pristajam na zavajajoče ugotovitve in ocene, ki jih navajate v vašem pismu. Zaenkrat ne želim izreči kake preuranjene ocene o motivih, ki so vas vodili pri tem, da ste zoper (nas) tri predsednike izrekli tako nesmiselne obtožbe in (ponovno) začeli izpostavljati misli o nedemokratični Sloveniji in o nelegitimnih volitvah. Menim, da je zdaj čas za vse kaj drugega, predvsem za (še) bolj konstruktivno sodelovanje pri skupnih projektih na nadaljnji poti iz krize. Če soglašate, da se sestanemo z namenom, da razpravljamo o tem, kako bomo v prihodnjih mesecih in letih urejali javne finance, energetsko obnavljali stavbe, zagotavljali zaposlenost, pokojnine in boljši zdravstveni sistem, gradili ceste, železnice in – ne nazadnje – boljše odnose v naši družbi, vas bom na takšno srečanje tudi povabil oziroma se ga bom udeležil. Do takrat pa upam, da boste prisluhnili tudi argumentom iz tega pisma ter predvsem iskali poti za (nadaljnje) konstruktivno sodelovanje v okviru naše ustavne in parlamentarne demokracije.

S spoštovanjem,

Dr. Miro Cerar
predsednik Vlade Republike Slovenije

 

pdf Odgovor predsednika vlade v pdf obliki (velikost 92 KB)