Predsednik vlade o pismu generalnega sekretarja Sveta Evrope

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je pismo generalnega sekretarja Sveta Evrope danes popoldan prejel in bo nanj v najkrajšem možnem času tudi uradno odgovoril ter o tem obvestil javnost.

Premier dr. Cerar je ob tem spomnil, da se EU sooča z največjim civilizacijskim izzivom po drugi svetovni vojni, ki za razrešitev terja skupen in učinkovit odziv EU. Slovenija se je pri reševanju migracijskega vprašanja v mednarodni skupnosti izkazala kot odgovorna in proaktivna članica EU, ki je s svojimi predlogi na ravni EU konstruktivno in pomembno prispevala k reševanju tega varnostnega in humanitarnega izziva. Slovenija hkrati spoštuje mednarodne solidarnostne zaveze, sprejete na ravni EU, glede premestitve in preselitve prosilcev za azil iz drugih držav.

Poleg zunanjepolitičnih naporov pri reševanju migracijskega vprašanja, je Slovenija doslej vse prosilce za mednarodno zaščito v Sloveniji obravnavala humano ter jim zagotovila pripadajoče človekove pravice in obenem zagotovila varnost tako državljank in državljanov kot tudi migrantov.

Da bi lahko Slovenija še naprej zagotavljala tako varnostno kot humanitarno delovanje države, je Vlada Republike Slovenije pripravila pravne podlage oziroma predloge pravnih podlag za številne sorazmerne in stopnjevalne ukrepe. Enega izmed ukrepov bo omogočil tudi predlagani Zakon o tujcih, ki je dobil soglasno politično podporo tudi na Svetu za nacionalno varnost. Vlada je tako minuli teden v Državni zbor poslala predlog zakona o tujcih, ki predvideva, da bi v primeru ocene pristojnih organov, da so se varnostne razmere spremenile na način, da bi bili ogroženi javni red in mir ter varnost države, predlagala Državnemu zboru, da z dvotretjinsko večino sprejme začasno odločitev, da smejo pristojni organi zavrniti vstop tistim, ki poskušajo na nezakonit način vstopiti v RS iz varne države članice EU. Ob tem poudarjamo, da je pomembno, da zakon predvideva, da bi vse absolutne človekove pravice zagotovili tistim, katerih življenje je lahko ogroženo ali bi bili podvrženi mučenju, nečloveškemu ravnanju ter otrokom in bolnim osebam. Predlog zakona tako po mnenju vlade v izjemnih varnostnih razmerah onemogoča ilegalno prečkanje meja oziroma t.i. iregularne ekonomske migracije, hkrati pa zagotavlja humanitarno obravnavo tistih, ki zares izpolnjujejo zakonite pogoje in potrebujejo mednarodno zaščito.

Premier še poudarja, da je predlog zakona o tujcih Vlada Republike Slovenije šele poslala v obravnavo Državnemu zboru. Parlamentarna procedura tako omogoča, da se morebitni pravni ali vsebinski tehtni predlogi v zakonodajnem postopku še preučijo ter da se upoštevajo mnenja poslank in poslancev.

Dr. Cerar dodaja, da Republika Slovenija ostaja članica EU, ki spoštuje demokracijo, pravno državo in človekove pravice. Hkrati Republika Slovenija ostaja konstruktiven sogovornik EU, zato je premier zadolžil Ministrstvo za notranje zadeve, da generalnemu sekretarju Sveta Evrope ali njegovemu posebnemu odposlancu po potrebi tudi osebno predstavijo predlagane spremembe zakona in kontekst, v katerem je nastajal. Ob tem bomo vsekakor prisluhnili tudi mnenjem predstavnikov Sveta Evrope.