Predsednik vlade: Ministrica za kulturo ne izkazuje zadostne osebne odgovornosti za skupno delo vlade

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je v predlogu za razrešitev ministrice za kulturo mag. Julijane Bizjak Mlakar poudaril, da ministrica ne izkazuje zadostne osebne odgovornosti za skupno delo vlade in ne uresničuje oziroma bistveno prepočasi uresničuje nujne naloge na področju svojega resorja, kot razlog za neizvajanje svojih nalog pa je navajala nezadostna proračunska sredstva, čeprav je proračunske zaveze sprejela skupaj z vlado.

Predsednik je izpostavil , da je kultura v življenju slovenskega naroda vitalnega pomena, je temelj identitete in družbenega razvoja in pomembno gibalo demokracije.

Ministrica za kulturo ni niti začela resno izvajati niti ni predlagala ustreznih dopolnitev Nacionalnega programa za kulturo, tj. temeljnega strateškega dokumenta, ki ga je sprejel Državni zbor leta 2013. Na nesprejemljivo ravnanje ministrice so opozorili tudi člani prejšnjega Nacionalnega sveta za kulturo, zaradi česar je v znak protesta večina članov sveta celo odstopila.

Ministrstvo pod vodstvom ministrice Bizjak Mlakarjeve ni začelo prenove medijske zakonodaje, prav tako je bilo bistveno premalo narejeno na področju kulturne dediščine, zapisane tudi v koalicijskem sporazumu.

Predsednik vlade je še opozoril na zadnji primer, ki je kaplja čez rob, ko ministrica ni izpolnila sklepov vlade o prenosu upravljanja rudnika ter vseh s tem povezanih nalog na Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija iz leta 2014. Ti sklepi so končno zagotovili pravno podlago za ohranjanje dediščine rudnika živega srebra v Idriji – vpisane na Unescov Seznam svetovne dediščine. Zaradi nasprotovanja ministrice pa izvedba ni bila možna, saj Center kot upravljavec dediščine ni mogel opravljati svojih nalog. Četudi so bila sredstva na voljo, je bilo financiranje bistveno okrnjeno, kar se odraža v nevarnem slabšanju razmer v Idriji.

Premier je pojasnil pristojnosti ministrstva za kulturo v tem primeru: “Ministrica trdi, da ji vlada nalaga rudarska dela, kar je neresnica in nesmisel, saj rudnik že dolgo ne obratuje. Ministrstvo za kulturo nikoli ni dobilo naloge rudarjenja. Z vladnim sklepom so jasno razmejene pristojnosti med Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gospodarsko ministrstvo tako financira nujno potrebno vzdrževanje in tehnični nadzor jame, Ministrstvo za kulturo pa skrbi za mednarodno prepoznavno kulturno dediščino idrijskega rudnika. Trditve o domnevno vsiljenem preseganju obveznosti Ministrstva za kulturo in poseganju na gospodarsko področje brez primernih finančnih in kadrovskih zmožnosti so tako zavajajoče. Ministrstvo se prav tako ni ustrezno odzvalo na neresnične navedbe, da bodo naloge v zvezi z idrijskim rudnikom ministrstvo stale 12 milijonov evrov. Ta izračun ne drži, delitev stroškov je ves čas jasna: gospodarsko ministrstvo prispeva 450.000 evrov, kulturno ministrstvo pa 40.000 evrov.”

Ministrica za kulturo je bila neuspešna pri povezovanju s ključnimi deležniki na področju kulture ter v sodelovanju z drugimi ministrstvi, organizacijami, strokovno javnostjo in mediji. Nekorektno je javno obračunavanje in razčiščevanje morebitnih medresorskih neusklajenosti v medijih, zlasti še kadar gre za področje kulture, katerega temeljno poslanstvo je spodbujanje in vzdrževanje tistih družbenih odnosov, ki povezujejo in ne delijo ter se pri tem poslužujejo transparentne ter  dialoško naravnane javne razprave. “S takšnim nekorektnim načinom javnega nastopanja ministrica izkazuje popolno odsotnost zavedanja, da se neskladja in nesoglasja na poti iskanja skupnih vladnih rešitev rešujejo znotraj vlade ali koalicije, nikakor pa ne z javnim obračunavanjem, neutemeljenim obtoževanjem in napadanjem ali celo z neizvrševanjem, seveda pravno utemeljenih, sklepov vlade,” je v predlogu za razrešitev še navedel predsednik vlade.

 

kultura-page-001