Predsednik vlade in poslanci na zasavskem razvojnem forumu

Namen današnjega dogodka Gradimo zasavski ekosistem prihodnosti, katerega so se udeležili predsednik vlade dr. Miro Cerar ter poslanci Marjan Dolinšek, Irena Grošelj Košnik in Vojka Šergan, je bilo iskanje trajnostne vizije razvoja zasavske regije. Udeleženci foruma so se osredotočali predvsem na zdravstveno stanje regije ter trajnostni potencial le-te ob podpori dobrih poslovnih idej in obstoječega visoko-tehnološkega znanja.

Poslanec Marjan Dolinšek je povedal, da je bilo na dogodku moč začutiti naboj in energijo ter želje po spremembah, s čimer je bil zadovoljen tudi predsednik vlade, ki je poudaril, da se opaža premik od prvega regionalnega foruma.

Zasavje bi lahko s takšnim načinom delovanja postalo vzorčni primer za Slovenijo.

“Precej predstavljenih vsebin je absolutno nad nivojem idej, s primernimi temelji in veliko angažiranostjo za preboj na trgu,” je dejala poslanka Irena Grošelj Košnik in dodala, da bi ti projekti potrebovali konkretne spodbude in podporo za zagon, izredno koristna pa bi bila tudi strokovna pomoč za kandidiranje na evropskih razpisih.

Ustvarjalnemu vzdušju je prav poseben optimizem prinesel tudi predsednik vlade, ki je poleg navdušenja pokazal tudi razumevanje dobrih projektov in tem omenjal celo podporo.

Tudi poslanka Vojka Šergan je dejala, da vidi priložnost za financiranje nekaterih predstavljenih idej tudi iz naslova evropskih sredstev za razvoj podeželja, pri čem je poudarila: »V zadnjem obdobju sem se predvsem zavzemala, da so se povečala sredstva za delovanje vseh 33 LAS v Sloveniji.”

Iz naslova strukturnih skladov programa CLLD 2014-2020 so se tako povečala sredstva LAS Zasavja, in sicer iz 800.000 evrov na skoraj 1.500.000 evrov.

 

Foto: Tomaž Zupan