Predsednik vlade dr. Miro Cerar ob mednarodnem dnevu prostovoljstva: Prostovoljci ukrepajo prvi. Vedno. In povsod.

Mednarodni dan prostovoljstva so Združeni narodi razglasili leta 1985, namenjen pa je predvsem promociji prostovoljnega dela. To je dan, ki številnim organizacijam na lokalni, nacionalni ali svetovni ravni, omogoča, da pokažejo, kako ravno s pomočjo prostovoljcev in prostovoljk uresničujejo svoje cilje in prispevajo k boljši družbi za vse nas. Prostovoljstvo je tudi po mnenju predsednika vlade aktiven izraz participacije v civilni družbi, saj krepi skupne vrednote, zagotavlja družbeno povezanost in je zato izrednega pomena za družbo in državo.

Nagovor predsednika vlade ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva

Danes obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 1985. Spoštovane prostovoljke in prostovoljci, izrekam vam zahvalo in priznanje za vaše plemenito delo ter neizmeren prispevek k družbeni blaginji v Sloveniji. #Mednarodnidanprostovoljstva #InternationalVolunteerDay #prostovoljstvo Slovenska filantropija

Objavil/a Dr. Miro Cerar dne 5. december 2017

 

Prostovoljstvo  ima v  Sloveniji dolgo, bogato tradicijo in z nesebičnim delovanjem posameznikov prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in medsebojnega povezovanja. V obdobju zaostrenih ekonomskih in družbenih razmer je bila vloga prostovoljcev pomembnejša, saj prispeva k medsebojni solidarnosti, zniževanju revščine, socialni vključenosti, medgeneracijskemu dialogu in višji zaposljivosti prebivalstva.

Kot je navedeno v Skupnem poročilu o prostovoljstvu v Sloveniji za leto 2016 , je bilo največ prostovoljskega dela opravljenega na področju socialne dejavnosti (skoraj 62,5 odstotkov vseh prostovoljskih ur), sledilo je področje vzgoje in izobraževanja, ter področje človekovih pravic in svoboščin. Izjemno pomemben del prostovoljstva predstavljajo gasilske organizacije ter druga društva, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Leta 2016 je bilo opravljenih skoraj 11 milijonov ur prostovoljskega dela, kar zelo jasno kaže, kako velik, a še ne dovolj izkoriščen potencial za socialni in gospodarski razvoj ima prostovoljstvo. Vlada RS je zato pripravila predlog strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva v RS , ki med strateške usmeritve uvršča tudi razvoj kakovostnega prostovoljstva v vseh segmentih družbe. Dokument je v zaključnem delu javne razprave.

Slovenska filantropija ob mednarodnem dnevu prostovoljstva pripravlja 11. Slovenski kongres prostovoljstva , katerega častni pokrovitelj je letos predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar. Tema letošnjega kongresa je mentorska podpora prostovoljcem.

Prostovoljci v Sloveniji vedno znova pokažejo, da so – skladno z letošnjim sloganom OZN kampanje – vedno v prvih vrstah pri oskrbi pomoči potrebnih ljudi. Tako je bilo, ko je leta 2014 Slovenijo prizadel žled, podobno je bilo pri oskrbi migrantov in beguncev v obdobju povečanih prihodov na naše meje (jesen 2015 – pomlad 2016), ko so bile roke prostovoljcev neprecenljiva pomoč države. In tako je vsak dan v številnih situacijah, ki gredo mimo neopazno.

Predsednik Vlade dr. Miro Cerar je zato ob mednarodnem dnevu prostovoljstva ponovno izrekel zahvalo in priznanje vsem prostovoljcem za njihovo plemenito delo ter neizmeren prispevek k družbeni blaginji v Sloveniji.