Predsednik vlade dr. Miro Cerar ob 1. maju – mednarodnem prazniku dela

Spoštovane državljanke in državljani,
spoštovane delavke in delavci!

125 let je preteklo od tragičnih dogodkov v Chicagu (ZDA), zaradi katerih se vsako leto 1. maja spomnimo na nujnost spoštovanja delavskih pravic in medsebojne solidarnosti. Ob letošnjem prazniku dela želim kot temeljno osvetliti zlasti tesno povezavo med pomenom dela in človekovim dostojanstvom. Človek si namreč z delom, ki mu omogoča dohodek, zagotavlja tudi dostojno preživetje v družbi. Tako bi moralo biti temeljno vodilo celotne družbe, da vsakemu človeku omogoči, da si lahko z lastnim delom ustvari dostojno življenje. Prav bi bilo, da bi vsi v slovenski družbi še bolj ponotranjili pomen dela za posameznikovo dostojanstvo. Ob tem mora država storiti največ, kar lahko, da ustvarja pogoje za odpiranje delovnih mest in zagotavlja spoštovanje delavskih pravic. V tej smeri si prizadeva tudi naša vlada, pri čemer se že kažejo tudi prvi spodbudni rezultati. Vsi skupaj pa moramo spodbujati zavest, da je častno in vredno predvsem tisto delo, ki je pošteno opravljeno in je družbeno koristno ali vsaj ne škoduje drugemu.

Za slovenski narod je tradicionalno značilna marljivost in delavnost. Pa vendar, v Sloveniji potrebujemo več kulture dela. To pomeni, da moramo pošteno in prizadevno delo šteti za eno temeljnih družbenih vrednot, dobre delavce pa moramo spoštovati in ustrezno nagrajevati. Vlada si bo tudi v prihodnje prizadevala za razvoj znanja in kompetenc, za krepitev gospodarske rasti in za druge ukrepe, ki bodo omogočili odpiranje novih in kakovostnejših delovnih mest. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da pot do stopnje razvitosti, ki si jo kot družba želimo, ne priznava bližnjic. Doslej je bilo namreč vse preveč primerov, ko so bodisi prehitri in nepremišljeni ukrepi bodisi neetične ali nezakonite prakse nekaterih posameznikov in skupin vodile v neuspešno ali celo koruptivno gospodarsko, finačno, socialno in drugačno delovanje. Vse to je našo družbo tako materialno kot duhovno močno obubožalo, mnoge poštene in prizadevne ljudi pa je spravilo ob delo in osebno dostojanstvo. Čas je torej za drugačno delovno in družbeno kulturo. Izkažimo vsak zase in vsi skupaj spoštovanje in podporo vsem, ki hočejo in znajo delati, hkrati pa čim večkrat pokažimo, da nam je mar tudi za našo družbo in državo.

Spoštovane in spoštovani,
čestitam vam ob prazniku dela in vam želim lepe praznične dni.

Dr. Miro Cerar
predsednik Vlade Republike Slovenije

 

 

Foto: Vlada