Predsednik vlade dr. Miro Cerar in ministrica dr. Maja Makovec Brenčič sprejela predstavnike področja znanosti in visokega šolstva

Predsednik vlade dr. Miro Cerar in ministrica dr. Maja Makovec Brenčič sta danes v vladnih prostorih sprejela predstavnike področja znanosti in visokega šolstva.

Premier dr. Cerar je na srečanju poudaril, da se Vlada Republike Slovenije zaveda izjemnega pomena znanosti za razvoj družbe in je zato znanost opredelila za svoje prioritetno področje. Prav zato je v zadnjih letih ustavila trend upadanja sredstev na področju visokega šolstva in znanosti. Vlada je sredstva za znanost v 2015 primerjalno povečala za 5,6%, na zadnji seji vlade pa se je vlada zavezala, da bo področju znanosti v letu 2018 namenila še dodatnih 18 do 20 mio eur sredstev.

Premier dr. Cerar in ministrica dr. Makovec Brenčič sta prisotnim zatrdila tudi, da bo pristojno ministrstvo že v letošnjem letu poskusilo zagotoviti nujna dodatna sredstva za znanost. Premier je ob tem opozoril, da si je za povečanje sredstev močno prizadeval tudi sam osebno, saj se zaveda, da je “vsaka investicija v znanost, tudi investicija v napredek, investicija v mlade in investicija v družbo znanja”.

Premier dr. Cerar je ob tem prisotne še spomnil, da ta vlada odločno stopa tudi po poti spreminjanja zakonodaje na tem področju. Prenovljeni Zakon o visokem šolstvu visokemu šolstvu zagotavlja sistemsko financiranje glede na rast BDP, podobno rešitev bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport umestilo tudi v predlog Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki bo pripravljen jeseni.

Vir: vlada.si