Predsednik vlade dr. Cerar: Pričakujemo nov predlog grške vlade

Republika Slovenija spoštuje izid nedeljskega grškega referenduma glede reševanja grškega dolžniškega vprašanja. Ob tem slovenska vlada še naprej ostaja solidarna z grškim prebivalstvom, ki mu pomaga v okviru svojih zmožnosti ter obstoječih pravil in mehanizmov, je v odzivu na grški referendum izpostavil predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Predsednik vlade se bo jutri, 7. julija, udeležil vrha evro skupine v Bruslju, kjer pričakuje nov predlog grške vlade, ki bo sprejemljiv za Grčijo in ostalo Evropsko unijo ter bo temeljil na prepričljivem načrtu strukturnih reform v Grčiji. Le tako bo lahko grško gospodarstvo vzpostavilo trajnostne temelje, na katerih bo mogoče zagotavljati boljšo prihodnost grškemu prebivalstvu ter stabilnost celotne Evropske unije. Na kakršne koli poskuse s strani grške vlade, ki nimajo iskrenega in konstruktivnega namena doseči sporazuma o nadaljnji pomoči Grčiji, slovenska vlada ne bo pristala.

Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je v zvezi z dogajanji po grškem referendumu dejala, da v DZ budno spremljajo dogajanje in da je razprave pričakovati na sejah delovnih teles, kjer bodo iskali morebitne rešitve za naprej. Ob tem je izpostavila pomen prihodnje seje DZ, na kateri bodo “v izogib tovrstnim problemom, ki se sedaj kažejo v Grčiji”, še dodatno sprejemali zakonodajo, ki bo utrjevala javnofinančno stabilnost.