Predsednik vlade dr. Cerar: Ni razlogov za zamenjavo zunanjega ministra – Interpelacija pavšalna in neutemeljena

Interpelacija zoper zunanjega ministra Karla Erjavca je pavšalna in kot takšna neutemeljena, iz nje ne izhaja nič takšnega, kar bi utemeljevalo kakršen koli razlog za zamenjavo ministra, je na Brdu pri Kranju pred posvetom o strategiji razvoja Slovenije ocenil premier dr. Miro Cerar. Premier verjame, da bo koalicija ministra enotno podprla in zavrnila interpelacijo. O dodatkih za stalno pripravljenost na nekaterih fakultetah Univerze v Ljubljani ocenjuje, da niso razlog za razmišljanje o hujših sankcijah zoper ministre.

Pri izplačevanje dodatkov za stalno pripravljenost na nekaterih fakultetah je prišlo do različnih zakonskih interpretacij, same odločitve za te dodatke so bile sprejete v dobri veri, prav tako fakultete niso povečale obsega porabe javnih sredstev, ki so jih prejele za svoje delovanje. Danes se je sicer izkazalo, da ta interpretacija ni bila prava in je potrebno to popraviti.

Vladna ekipa je trdna, na podlagi analize dela ministrov pa bo ocenil, ali bo moral ukrepati. Do konca meseca bodo za vsako ministrstvo oblikovane prioritete za leto 2016.

V zvezi s policijsko stavko je pojasnil, da je vladna pogajalska skupina v stalnem stiku z vodstvi sindikatov in poudaril, da je vlada v minulem letu že izkazala spoštovanje in podporo policiji, tako da ocenjuje, da razlogov za nadaljevanje stavke ni več.

Posvet vlade na Brdu v nedeljo popoldne je bil sicer namenjen razpravi o viziji Slovenije za prihodnja desetletja. Slovenija je imela že veliko strategij, a se mnoge niso izvajale ali pa so bile med seboj neusklajene.

Nujno je, da vlada pripravi krovno strategijo, ki bo zajela ključne vidike prihodnjega razvoja. Pripravila jo bo predvidoma do konca leta in pri tem prisluhnila državljankam in državljanom.

Služba vlade za razvoj in kohezijo (SVRK) je pod vodstvom ministrice Alenke Smerkolj že lani pripravila več posvetov, na katerih je civilna družba predstavila mnenje o razvoju Slovenije. Na tej podlagi pripravljajo dokument, s katerim je Smerkoljeva danes seznanila ministre in ki v ospredje postavlja aktivno državljanstvo, visoko kakovost življenja, inovativnost, medsebojno zaupanje, učenje za veščine življenja in kulturo identitete Slovenije.