Predsednik vlade dr. Cerar na sejmu AGRA v Gornji Radgoni: “Zadruge niso le pomemben del naše zgodovine, ampak tudi prihodnosti”

Predsednik vlade dr. Cerar se je udeležil 53. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni. Ob tej priložnosti je nagovoril udeležence podelitve priznanj Zadružne zveze Slovenije ter si ogledal razstavni program. Po besedah premierja je zadružništvo pomembno predvsem iz razloga, ker s povezovanjem dobičkonosnosti in solidarnosti ustvarja socialni kapital in prispeva h gospodarski raznovrstnosti. Ob Dnevu slovenskih zadružnikov je vsem zadružnicam in zadružnikom, ki so prejeli priznanja, čestital za požrtvovalno in uspešno delo.

Zadruge niso le pomemben del tradicije, ampak so zanesljivo tudi naša prihodnost in to v oblikah prilagojenim potrebam in razmeram časa v duhu sodelovanja, je v nagovoru ob podelitvi priznanj Zadružne zveze Slovenije v okviru sejma Agra povedal premier. Kot je še izpostavil, so pred nastopom gospodarske krize konec prejšnjega desetletja neredki gledali na zadruge kot organizacije, ki v sodobnem tržnem globaliziranem okolju nimajo posebej obetavnih razvojnih možnosti. »Vendar so se domnevne ovire za večjo konkurenčnost zadrug, na primer zadržanost do prevelikih tveganj, pomanjkanje nagrajevanja z delniškimi opcijami in bolj premišljeno zadolževanje, v kriznih časih, izkazale za primerjalno prednost,« je opozoril predsednik vlade.

Izpostavil je, da zadruge niso le pomemben del slovenske zgodovine in tradicije, temveč so tudi naša prihodnost v oblikah, prilagojenih potrebam in razmeram časa. »Potrebujemo sodelovanje in povezovanje kot temeljno vodilo našega gospodarskega, socialnega in kulturnega delovanja,« je poudaril premier. V nadaljevanju je ocenil, da so podjetja, ki delujejo po zadružnem poslovnem modelu, tudi bistveno bolj odporna na negativne posledice globalne gospodarske krize od ostalih, pretežno profitno usmerjenih podjetij. Leta stabilnega razvoja zadružništva dokazujejo, da so zadruge zaradi svojega specifičnega upravljavsko-lastniškega modela sposobne razviti socialni kapital, pripadnost in inovacijski potencial, je dejal in pojasnil, da jim to omogoča potrebno ekonomsko konkurenčnost v primerjavi s strogo profitno usmerjenim gospodarstvom.

Premier dr. Cerar je tudi spomnil, da se je vlada v koalicijski pogodbi zavezala spodbujati nadaljnji razvoj zadružništva v sklopu posebnega strateškega projekta z nazivom Spodbujanje socialnega podjetništva, zadružništva in socialne demokracije. V okviru tega deluje posebna vladna projektna skupina za zadružništvo, katere naloga je preučiti spremembe in dopolnitve, ki bi bile potrebne v normativni ureditvi in podpornem okolju, ter pripraviti konkretne predloge. S sprejetjem novele Zakona o podpornem okolju za podjetništvo se upravičena podjetja ne omejuje več le na pravno obliko gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ampak so do podpornih ukrepov države upravičene tudi zadruge. »Država bo še naprej spodbujala zadružništvo na vseh področjih, saj je to pomemben model gospodarjenja in poslovanja. Predstavlja ravnovesje med individualizmom, ki daje popolno svobodo posamezniku in solidarnostjo, skupnostjo, ki je pomembna za razvoj družbe,« je povedal predsednik vlade.

Na sejmu so se predstavljale tudi srednje in višje šole s kmetijstva, živilstva, gozdarstva, naravovarstva in veterine, ki jih je obiskala ministrica za šolstvo dr. Maja Brenčič Makovec. Sejem so obiskali tudi nekateri poslanci in poslanke SMC: Jasna Murgel, Vesna Vervega, Dušan Radič in Franc Laj, ki je bil prisoten že na otvoritvi sejma, ko je podprl podpis sporazuma med tremi pomembnimi akterji na področju kmetijstva v pomurski regiji. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije OE Murska Sobota, Kmetijska zbornica Madžarske – Kmetijska zbornica zalske županije ter Društvo podjetnikov in kmetovalcev Pomurja so namreč sklenile sodelovati ter tako poglobiti  izmenjavo izkušenj in znanj, organizirati skupna izobraževanja in projekte ter skupaj kandidirati na evropskih razpisih in izvajati skupno evropsko kmetijsko politiko. Več o tem lahko preberete TUKAJ.

Ob obisku predsednika je bil prisoten tudi vodja sekretariata SMC Iztok Štefanič, predsednica Lokalnega odbora SMC Gornja Radgona Vera Granfol, regijska koordinatorica Ksenija Flegar ter svetniki in svetnice Lokalnega odbora Murska Sobota ter članice in člani.

Potrebujemo sodelovanje in povezovanje kot temeljno vodilo našega gospodarskega, socialnega in kulturnega delovanja