Predsednik vlade Cerar na delovnem posvetu o potencialu blockchain tehnologij

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je na sedežu podjetja Viberate udeležil delovnega posveta o potencialu blockchain tehnologij za Slovenijo, ki so se ga udeležili predstavniki uspešnih slovenskih zagonskih podjetij.

Pri tem je poudaril:

Vlada se zaveda vpetosti Slovenije v globalne tokove in z našo vizijo spodbujanja modernizacije in digitalizacije na vseh področjih v ospredje postavljamo vpeljavo novih tehnologij. Tako prepoznavamo tehnologijo blockchain kot izjemno priložnost: Slovenija je tu v prvi vrsti in je ena najbolj prepoznanih blockchain destinacij v Evropi. Za naše izvozno naravnano in majhno gospodarstvo je bistvenega pomena, da spodbujmoa razvoj in uporabo poslovnih modelov, ki omogočajo dostop do mednarodnega trga kapitala in uporabnikov. Transakcije ICO kažejo potencial, da se razvijejo v učinkovit in varen mehanizem financiranja podjetij, ko bodo ustrezno regulirane. Vlada področje zelo podrobno spremlja in bo, podobno kot EU, zasledovala zmerno, postopno in ustrezno regulacijo, ki bo ščitila deležnike pred največjimi tveganji. Za zdaj pa vsekakor velja poziv posameznikom in podjetnikom, da ravnajo skrbno in odgovorno ter da se poučijo o vseh tveganjih. Morebitnega investiranja naj se lotevajo skladno s svojimi zmožnostmi in na način, da ne ogrožajo svoje finančne varnosti.