5. junija, dan okolja, predsednik SMC mladi Rok Novak: Vloga mladih je, da spodbujamo spremembe vzorcev v družbi; Vabljeni na stojnico v Kamniku

5. junija obeležujemo svetovni dan okolja, ki so ga Združeni Narodi vzpostavili že leta 1972. Vsak korak k ozaveščanju, kako pomembno je okolje in ekosistemi, ki nam omogočajo življenje, je dober. “Ljudje danes in tu, zlasti mlajše generacije, ki bomo na tem svetu še dolga desetletja, imamo veliko odgovornost. Ni dovolj da sedimo in čakamo, naš način življenja danes, določa kakšno prihodnost bomo imeli mi, naši otroci in naši vnuki,” je poudaril predsednik SMC mladi Rok Novak.

Rok Novak in Aljaž Žumer, ki je tudi član SMC mladi, na dan okolja pripravljata v Kamniku na Glavnem trgu stojnico, kjer bosta mimoidoče ozaveščala o pomenu varovanja okolja, zmanjševanju našega vpliva na okolje in odgovarjala na vprašanja. “Mladi v LO Kamnik-Komenda že eno leto intenzivno delujemo v smeri, da bi naši občini sprejeli strategijo Zero Waste in se zavezali k ambicioznim ciljem zmanjševanja količine odpadkov. To razpravo želimo razširiti po vsej Sloveniji, zlasti med mladimi,” je pojasnil Novak. Povezavo do dogodka na Facebooku lahko najdete TUKAJ.

Predsednik SMC mladi Rok Novak: Ljudje danes in tu, zlasti mlajše generacije, ki bomo na tem svetu še dolga desetletja, imamo veliko odgovornost

Projekt je pomemben, ker so viri in surovine na Zemlji omejeni in moramo z njimi skrbno ravnati, energijo, ki jo vložimo v izdelovanje in pridelovanje, ne smemo zavreči in žalostno dejstvo je tudi, da bo s tempom odlaganja odpadkov, kot ga imamo danes, leta 2050 v svetovnih morjih več odpadkov kot rib. Novak pravi, da “je to prihodnost, ki so jo mladi ne želimo in bomo storili vse kar je naši moči, da do tega ne pride. Upati in delovati moramo v smeri pozitivnih premikov, krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja”.

Novak dodaja: “Največje breme polagamo na ramena najmlajših in mladi moramo zasedati prve bojne linije v boju proti klimatskim spremembam in v boju za ohranjanje zdravega okolja.  Zahtevati moramo popolno neodvisnost od fosilnih goriv, zeleno krožno gospodarstvo, kvalitetna zelena delovna mesta, močno Zero Waste strategijo, kjer izdelki, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, ne bodo več obstajali in odločne korake k razvoju trajnostnih oblik transporta. Naša prihodnost je odvisna od nas samih in na ta svetovni dan okolja razmislimo, kaj vse lahko storimo, da omogočimo našim zanamcem, da bodo lahko uživali v darovih Zemlje, kot mi v njih uživamo danes.”

Delovati moramo v smeri pozitivnih premikov, krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja

Zero Waste je paradigma, ki prodira v vse pore družbe in spreminja naš način razmišljanja o tem, kaj odpadek je in kako moramo ravnati s surovinami. Razmišljati moramo kako bomo oblikovali izdelke, kako jih bomo uporabili, kaj bo od njih ostalo in kaj bomo s tem ostankom storili. Zero Waste zasleduje koncept (R)RRR – Re-design, Reduce, Reuse in Recycle ali Preoblikuj, Zmanjšaj, Ponovno uporabi in Recikliraj. V tem konceptu ideja odlagališča in sežigalnice ne obstajajo. “Potrebna je sprememba v našem razmišljanju in dojemanju sveta, če želimo rešiti te probleme in vloga mladih je, da zahtevamo spremembe vzorcev v družbi in te vzorce prenašamo naprej,” je zaključil Novak.