Predsednik Odbora za zadeve EU Shaker je v Haagu predstavil pobudo premierja Cerarja o reševanju migrantske krize

Poslanec in predsednik Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije Kamal Izidor Shaker se je v Haagu na Nizozemskem udeležil srečanja predsednikov odborov v okviru Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC). Poslanec Shaker je predstavil pobudo predsednika vlade dr. Mira Cerarja o reševanju migrantske krize. Pobuda je bila tudi na tem srečanju sprejeta pozitivno, zato poslanec Shaker meni, da jo je potrebno spodbujali tudi na parlamentarni ravni Evropske unije. Sicer pa so na srečanju obravnavali evropske prednostne naloge za leto 2016 in naprej ter organizacijo in sodelovanje pri parlamentarnem nadzoru Europola.

V nadaljevanju objavljamo preveden govor poslanca:
“Begunska in migrantska kriza sta dosegli nepredstavljive razsežnosti. Slovenija je vložila veliko naporov v iskanje ustrezne rešitve. Rad bi opozoril na nedavno januarsko pobudo predsednika Vlade dr. Mira Cerarja za dodatno pomoč Makedoniji pri nadzorovanju njene meje z Grčijo. Če bi uspeli ustaviti nelegalno migracijo na tej meji, bi dosegli dvoje. Prvič, bi se lahko izognili zapiranju meja znotraj schengenskega območja, kar pomeni, da obstoj schengenskega območja ne bi bil več pod vprašajem. Kot drugo, ne bi bilo več potrebe po strožjem mejnem nadzoru na Zahodnem Balkanu, t.j. področju, ki ostaja ranljivo za morebitne regionalne konflikte. Za uresničitev tega načrta bi morale evropske države pomagati Makedoniji z zagotovitvijo policijske, tehnične in finančne pomoči. Hkrati poudarjam, da morajo ostale države članice EU pomagati Grčiji pri razreševanju nastalega položaja in v polnosti izpolniti dogovorjene ukrepe. Ob koncu pa bi še rad izpostavil, da Slovenija in njen predsednik Vlade ostaja strogo zavezana iskanju rešitev za omenjeno krizo.”