Predsednik odbora za infrastrukturo Zorčič: Ni več vprašanje, ali 2. tir da ali ne, ampak kako ga bomo financirali

Na skupni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in Odbora za gospodarstvo so poslanci razpravljali o nujnosti izgradnje drugega tira med Koprom in Divačo, tema pa je bil tudi nedavni zastoj na slovenskem železniškem omrežju. Glede drugega tira je predsednik Odbora DZ za infrastrukturo Igor Zorčič dejal, da je to projekt, ki je prioriteta te vlade: “Ni več vprašanje, ali drugi tir bo ali ne, ampak le, kako bomo zagotovili financiranje.” Zorčič je dodal, da je to že četrta seja, kjer sam minister dr. Gašperšič poudarja, da drugi tir bo. Sklepov, ki jih je predlagala poslanska skupina Združene levice, niso podprli.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je zavrnil  očitke, da se z izgradnjo drugega tira namerno odlaša, da se še pred izgradnjo projekta začenja s privatizacijo drugega tira in da poteka tiha privatizacija Luke Koper ter razkosavanje pristaniških dejavnosti s pomočjo javno-zasebnih partnerstev in pristaniških koncesij. “Drugi tir je nujen in vlada na njem tudi intenzivno dela. Za izvedbo projekta se je odločila ustanoviti projektno podjetje, ki bo prek dokapitalizacije prešlo v večinsko zasebno lastništvo. Projekt namreč zaradi omejitev z lani sprejetim fiskalnim pravilom ni izvedljiv z dodatnim zadolževanjem države, zadolževanje podjetja v večinski zasebni lasti pa se ne bo štelo v javni dolg,” je pojasnil minister.

Projektno podjetje bo prek koncesije tudi upravljalo z zgrajeno infrastrukturo, po izteku koncesije pa bo infrastruktura ostala v lasti države. Strahovi o privatizaciji drugega tira so tako po ministrovih besedah odveč, kot zatrjuje, se vlada z načrti tudi ne dotika privatizacije Luke Koper. Ta bo še naprej ostala enovito podjetje in izvajala naloge skladno s koncesijsko pogodbo. Ob tem Gašperšič poudarja, da rast pretovora v Luki tudi po izgradnji drugega tira ne bo zagotovljena sama po sebi, potrebna bo tudi cela vrsta drugih aktivnosti.

Kljub Gašperšičevim pojasnilom pa so poslanci od vlade glede projekta izgradnje drugega železniškega tira Koper-Divača želeli bolj jasne odgovore in odločnejše korake, predvsem v zvezi z modelom financiranja, ki naj bo dokončno izdelano in predvsem življenjsko.

Glede zasičenosti zmogljivosti na slovenskem železniškem omrežju se je razprava vrtela predvsem o odgovornosti za nastale težave na tirih in medsebojnem obtoževanju. V zvezi s tem sta odbora tudi sklenila infrastrukturnemu ministrstvu predlagati, da v 30 dneh pridobi poročilo Slovenskih železnic o razlogih za zaostanke na železniškem omrežju in ukrepih za odpravo teh zaostankov.